Winnares prijsvraag bekend

Beatrice de Fraiture mag in 2017 gratis naar de Reuvensdagen. Dankzij haar creativiteit heet de sessie 'Topvondsten' voortaan 'Goed gevonden'!

facebook twitter

Stichting Reuvens

De Stichting Reuvens is in februari 2012 opgericht. In de stichting zijn zes archeologische partijen vertegenwoordigd. De belangrijkste taak is de organisatie van het landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen.

Doelstellingen van de Stichting Reuvens:

  • bevordering van kennisoverdracht in de archeologie;
  • versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed;
  • een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Dagelijks Bestuur Stichting Reuvens:

  • Masja Parlevliet (voorzitter), Convent van Gemeentelijke Archeologen
  • Henk van der Velde (penningmeester), Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven
  • Yvonne Lammers (secretaris), Stichting Archeologie en Publiek

Algemeen Bestuur Stichting Reuvens:

  • Nathalie Vossen, Vereniging van Ondernemers in Archeologie
  • Anneleen Van de Water (ad interim), Nederlandse Vereniging van Archeologen
  • Luc Amkreutz, Stichting Rijksmuseum van Oudheden
  • Louise Olerud, AWN - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Reuvensdagen

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

Groot Reuvensoverleg

De Stichting Reuvens biedt een platform voor de archeologie van Nederland. Om die functie goed te kunnen vervullen organiseert zij 2 à 3 keer per jaar een Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel voor alle archeologische organisaties en partijen die zich bezighouden met de Nederlandse archeologie.  De leden van het overleg bepalen de agenda. Om onderwerpen toe te lichten of uit te diepen worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Indien er actiepunten volgen uit het overleg, worden die in werkgroepjes verder uitgewerkt. Actuele onderwerpen van gesprek zijn onder andere een nationaal archeologiefonds, een gezamenlijke lobby/woordvoerderschap en de zorg over het behoud van het Nederlands bodemarchief.

In het Groot Reuvensoverleg komen vertegenwoordigers van de volgende partijen bijeen:

Organisaties die ook graag deel willen uitmaken van het Groot Reuvensoverleg kunnen dat melden via info@reuvens.nl.