facebook twitter

Winnares prijsvraag bekend

Beatrice de Fraiture mag in 2017 gratis naar de Reuvensdagen. Dankzij haar creativiteit heet de sessie 'Topvondsten' voortaan 'Goed gevonden'!

Stichting Reuvens

De Stichting Reuvens is in februari 2012 opgericht. In de stichting zijn zes archeologische partijen vertegenwoordigd. De belangrijkste taak is de organisatie van het landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen.

Dagelijks Bestuur Stichting Reuvens:

  • Masja Parlevliet (voorzitter), Convent van Gemeentelijke Archeologen
  • Henk van der Velde (penningmeester), Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven
  • Yvonne Lammers (secretaris)

Algemeen Bestuur Stichting Reuvens:

  • Nathalie Vossen, Vereniging van Ondernemers in Archeologie
  • Marjolein Woltering, Nederlandse Vereniging van Archeologen
  • Luc Amkreutz, Stichting Rijksmuseum van Oudheden
  • Louise Olerud, AWN - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Doelstellingen van de Stichting Reuvens:

  • Bevordering van kennisoverdracht in de archeologie.
  • Versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed.
  • Een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Reuvensdagen

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.