Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

De sessies

  • Lengte van een sessie: 1,25 uur (75 minuten)
  • Mogelijke vormen: lezingenserie, paneldiscussie en open werkvormen als workshop en rondetafelgesprek.
  • De programmacommissie gaat er vanuit dat indieners van sessievoorstellen ook voor de invulling van die sessies zorgen.

Verantwoordelijkheden van de indiener van het sessievoorstel

Indien het voorstel wordt geaccepteerd door de programmacommissie wordt er vanuit gegaan dat de indiener:

  • de sessie verder voorbereidt in samenspraak met de programmacommissie
  • de contacten legt met de beoogde voorzitter, sprekers en/of panelleden
  • in overleg met de programmacommissie de definitieve sessie samenstelt
  • zorgt voor tijdige levering van kopij ten behoeve van de website en het programmaboekje
  • zorgt voor tijdige aanlevering van de digitale presentaties

Voorstel voor een sessie indienen

Vul vóór 11 april een sessievoorstel in, met behulp van dit formulier.