Image

Zoeken Contact

 Image

Archeologietalentprijs

In 2020 reikte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor het eerst de Archeologietalentprijs uit. De prijs is bedoeld voor jonge archeologen die werkzaam zijn in de Nederlandse archeologie. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000, wordt uitgereikt tijdens de Reuvensdagen.

De RCE verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs bevordert de verbinding tussen generaties in de archeologiesector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor de archeologie in het algemeen en voor de ontwikkeling van jonge professionals in de archeologie in het bijzonder. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject aangeboden door het Mondriaan Fonds. De andere finalisten ontvangen een bedrag van 3.000 euro voor een naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

Criteria

  • Genomineerde is maximaal 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs.
  • Besteedt in het werkpakket een groot deel van de tijd aan archeologie en is op een professionele manier met archeologie bezig.
  • Legt op een innovatieve manier verbinding tussen twee of drie werkvelden: bedrijfsleven, wetenschap, maatschappij.
  • Heeft de ambitie om komend jaar deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject.
  • Is betaald werkzaam in de Nederlandse archeologie, in loondienst of als zelfstandige.
  • Heeft visie op het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om de toegankelijkheid van archeologie voor een breder of nieuw publiek te vergroten.