Image

Zoeken Contact

 Image
Jesper de Raad, winnaar van de Archeologietalentprijs 2020.

Archeologietalentprijs

Sinds 2020 reikt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de Archeologietalentprijs uit. De prijs is bedoeld voor jonge archeologen die betaald werk verrichten in de Nederlandse archeologie.

De RCE verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs bevordert de verbinding tussen generaties in de archeologiesector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor de archeologie in het algemeen en voor de ontwikkeling van jonge professionals in de archeologie in het bijzonder. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject ter waarde van 3.000 euro. De andere finalisten ontvangen ieder een bedrag van 1.500 euro voor hetzelfde doel.

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs;
  • Besteedt in het werkpakket een groot deel van de tijd aan archeologie en is op een professionele manier met archeologie bezig;
  • Legt op een innovatieve manier verbinding tussen diverse werkvelden, zoals bedrijfsleven, wetenschap, maatschappij;
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject;
  • Is betaald werkzaam in de Nederlandse archeologie, in loondienst of als zelfstandige;
  • Heeft visie op het toegankelijk maken van archeologie voor een breder of nieuw publiek.

Kandidaten voordragen

Kandidaten kunnen door directeuren of leidinggevenden worden voorgedragen. Ook is het mogelijk voor een kandidaat om zichzelf in te schrijven. In dit geval wordt gevraagd twee referenties toe te voegen. Aanmelden kan tot 15 september 2023 via dit formulier.