Image

Zoeken Contact

Archeologie bij de Tijd: een update

Het Nederlandse archeologiebestel komt op onderdelen tekort en moet meer bij de tijd worden gebracht. Dat stelt de Raad voor Cultuur in haar adviesrapport van februari 2022. Na een consultatieronde met het werkveld, stuurde de Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, haar beleidsreactie op dit advies naar de Tweede Kamer. Ze deed hierin diverse toezeggingen, die momenteel worden uitgewerkt en uitgevoerd. We zijn inmiddels een jaar verder: een mooi moment voor een update!

Image

Nadenken om Archeologie bij de Tijd te krijgen. (c) RCEAfbeeldingen

Geen afbeeldingen op deze pagine


Inloopsessie: Het Specialistenlab. Wees geen hobbyist, vraag het aan de specialist!

Tijdens deze inloopsessie kun je je meegebrachte vondsten voorleggen en in gesprek gaan met specialisten over bemonstering, vondstverwerking en het belang van goede onderzoeksvragen in het PVE.

Laat non-destructieve chemische analyses (XRF) uitvoeren op anorganisch materiaal. Leg je vragen en vondsten voor aan specialisten: dierlijke en menselijke botresten, pollen, touw en houten artefacten, slakmateriaal, vuursteen, natuursteen, bouwmateriaal, gebruikssporen-analyse, aardewerk (van prehistorisch, Romeins tot en met middeleeuwen en nieuwe tijd) of metaalvondsten. Je kunt gezeefde botanische macroresten bekijken onder de microscoop en constructiehout laten waarderen voor 14C-onderzoek en/of dendrochronologie. Ook oude vondsten of depotmateriaal kunnen voorgelegd worden aan de specialist.

Ga in gesprek, stel vragen en win advies in over jouw lopende onderzoek of opgraving. Ontdek wat er mogelijk is. Bespreek welke relevante onderzoeksthema’s spelen en hoe verdiepend specialistisch onderzoek bijdraagt aan de uitwerking van jouw opgraving. Ook wordt gediscussieerd hoe een materiaalspecialist of een bioarcheologisch specialist het beste kan worden ingezet vóór de start van het veldwerk en  tijdens het veldwerk .

Kortom, wees geen hobbyist, vraag het aan de specialist.

  • Hoofdpijler:
    Onderzoek / Wetenschap
  • Tweede pijler:
    Veld
  • Werkvorm :
    Workshop, laboratorium, demonstraties en speeddates

Image

Specialisten aan het werk. (c) BAP / SAMPL

Disclaimer: Tijdens deze inloopsessies kun je als professional in de archeologie je vondsten voorleggen. Let op, beperk je vraag tot één of enkele vondsten. Er wordt geen verslaglegging gedaan en er worden geen rapportages geleverd. BAP en SAMPL organiseren deze sessie.


Beschikbare specialisten:


					Image

Image

Specialisten aan het werk. (c) BAP / SAMPLAfbeeldingen

Geen afbeeldingen op deze pagine


Archaeology, Ethics, and Society: Exploring Slavery in the Dutch Colonial Context

Dr. Felicia J. Fricke, Saxo Institute, University of Copenhagen

Dr. Felicia J. Fricke is an archaeologist and historian with British and Dutch heritage. She received her PhD from the University of Kent (UK) in 2019 and her thesis was later rewritten as a book entitled Slaafgemaakt: Rethinking Enslavement in the Dutch Caribbean (CGRN, 2020). She has also published journal articles