Image

Zoeken Contact

 Image

Groot Reuvensoverleg

De Stichting Reuvens biedt een platform voor de archeologie van Nederland. Om die functie goed te kunnen vervullen organiseert zij 2 à 3 keer per jaar een Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel voor archeologische organisaties en partijen die zich bezighouden met de Nederlandse archeologie.

De leden van het overleg bepalen de agenda. Om onderwerpen toe te lichten of uit te diepen worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Indien er actiepunten volgen uit het overleg, worden die in werkgroepjes verder uitgewerkt.

Actuele onderwerpen van gesprek zijn onder andere een nationaal archeologiefonds, een gezamenlijke lobby/woordvoerderschap en de zorg over het behoud van het Nederlands bodemarchief.