Image

Zoeken Contact

 Image

Sessies in de spotlight

Keuzestress

Beleidsreactie op advies raad voor cultuur

Donderdag 17 november 2022 om 15:30 in de Grote Zaal

Staatssecretaris Gunay Uslu heeft het advies “archeologie bij de tijd” van de Raad voor Cultuur op 11 februari 2022 aan de Tweede kamer gestuurd. Sindsdien hebben jullie op allerlei niveaus met veel partijen uit het veld over de advieslijnen in het rapport gesproken.

Naar verwachting zal ook de beleidsreactie op de begrotingsbehandeling cultuur van staatssecretaris Uslu aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Naast een toelichting op de inhoud door de Staatssecretaris zelf, zullen vijf mensen, uit verschillende hoeken van het veld een reflectie geven op de voorgenomen stappen.


OF


Archeologie van de ABCSSS-eilanden

Donderdag 17 november 2022 om 15:30 in zaal 2

Het doel van deze Caribische sessie is om dieper en met een kritische blik in te gaan op welke manier archeologen om zouden moeten gaan met het Caribische erfgoed. Daarnaast zullen onderzoeksresultaten worden getoond van recentelijk uitgevoerd onderzoek die de tijdslijn van de ABCSSS-eilanden volgt, van de inheemse bewoners tot aan de periode van Spaanse en Nederlandse kolonisatie op de eilanden.


OF het tweeluik:


In de voetsporen van Eugène Dubois

Donderdag 17 november 2022 om 13:45 in zaal 4 en 15:30 in zaal 4

Eugène Dubois was in de tweede helft van de 19e eeuw de grondlegger van de paleo archeologie. Als grensoverschrijdende wetenschapper, zowel letterlijk als figuurlijk overschreed hij de grenzen van meerdere vakgebieden. Het interdisciplinaire karakter van Dubois is nog altijd terug te vinden in moderne onderzoeken binnen de paleo archeologie.

De sprekers tonen de diversiteit en het interdisciplinaire karakter waarbij de toegevoegde waarde voor de paleo archeologie naar voren komt. Hopelijk een uitdaging voor meer paleo archeologisch onderzoek.


Gevolgd door


The Known and the Still Rather Unknown

Donderdag 17 november 2022 om 15:30 in zaal 4

Opgravingen van vindplaatsen uit de vroege steentijd in Nederland (Paleo- en Mesolithicum) zijn over het algemeen methodologisch van goede kwaliteit. Prospectief onderzoek naar vindplaatsen uit deze periode is, enkel uitzonderingen daargelaten, in Nederland echter een ernstig ondergeschoven kind. Kan de Nederlandse steentijdprospectie verbeterd worden met behulp van in Vlaanderen toegepaste en geteste methoden, en wat moet er dan wel en niet worden overgenomen/geadapteerd? Daar willen we graag over discussiëren met een genodigd panel én zaaldeelnemers.


 Image

De Reuvensdagen moeten het niet alleen hebben van de inhoudelijke presentaties van de vele sprekers. Ook een Informatiemarkt maakt sinds jaar en dag deel uit van het programma. Dat is dit jaar niet anders.

Aanmelden
Bedrijven en organisaties die erover denken om met een kleine, iets grotere of wellicht zelfs een grote stand aan de Informatiemarkt deel te nemen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.