Image

Zoeken Contact

 Image

Oproep voor sessies en lezingen

Reuvensdagen 2023

Thema 2023: Conflicten en catastrofes

Dit jaar, op 16 en 17 november, zijn de Reuvensdagen te gast in Hoorn, waar in 2023 wordt herdacht dat 450 jaar geleden de Spanjaarden werden verslagen in de Slag op de Zuiderzee.

 • De 80-jarige oorlog:
  Het winnen van de Slag op de Zuiderzee is een belangrijk moment geweest in de 80-jarige oorlog. Deze oorlog heeft in vrijwel heel Nederland sporen achtergelaten. Door archeologisch onderzoek hebben we inmiddels een redelijk goed beeld van dit militaire verleden. Onderzoek brengt ook het sociale verhaal naar boven. En niet alleen lokaal, want de 80-jarigeoorlog kan niet los gezien worden van de handel met overzeese gebieden.
 • Vikingen: vriend of vijand?:
  Ver voor de Spanjaarden maakten de Vikingen Frisia en andere delen van Nederland onveilig. Tenminste, dat is nog steeds het algemene beeld dat men bij de Vikingen heeft. Dat dit beeld veel genuanceerder is, er ook handel met elkaar werd gedreven en er langs de Noordzee zelfs sprake was van een gedeelde cultuur, wordt steeds duidelijker.
 • Stadsbranden: wederopbouw in de middeleeuwen:
  Al dan niet met belegering of plundering als oorzaak, in de middeleeuwen waren stadsbranden niet ongewoon. De impact van een stadsbrand was vaak enorm, niet alleen voor de bevolking maar ook voor het stadsbeeld. Welke keuzes zijn hierin gemaakt en wat zien we daar archeologisch van terug?
 • Dankzij de dijken:
  Naast vuur was ook water vaak de oorzaak van een catastrofe. Tegen de vele overstromingen in laag-Nederland is men al vroeg begonnen met het bouwen van dijken. Dijken die ons ook nu nog beschermen tegen hoog water en daarom versterkt of opgehoogd worden. De verschillende dijkversterkingsprojecten bieden door samenwerking tussen disciplines (hydrologie, bodemkunde, geschiedenis en archeologie) veel nieuwe inzichten over de omgang met water. Wat is er aan nieuwe kennis en hoe kunnen we deze kennis inzetten in het kader van klimaatadaptie?
 • Keuzestress:
  Grootschalige opgravingen, zoals bij de N23- Westfrisiaweg, de VIA15 of Daalkampen in Borger, leveren enorm veel sporen, vondsten én nieuwe inzichten op. Maar dit soort grote projecten dwingt archeologen vaak ook tot het maken van moeilijke keuzes. Kan allesonderzocht worden? Waar zit de kenniswinst? Hoe maak je deze keuzes zonder in conflict te komen met de ethiek van onze beroepsgroep?

Oproep voor voorstellen voor sessies, lezingen of andere ideeën.

Heb je een voorstel voor een sessie op de komende Reuvensdagen, al dan niet rond het centrale thema conflicten en catastrofes? Download dan dit formulier, vul het in en stuur het uiterlijk 15 mei in via info@reuvensdagen.nl.

Mocht je een voorstel hebben voor een lezing maar is het onvoldoende voor een hele sessie, wijkt het inhoudelijk van de themas of heb je een nieuw idee: meld vooral aan! De programmacommissie kijkt of je voorstel in het programma past. Download ook dan dit formulier en stuur het uiterlijk 15 mei in via info@reuvensdagen.nl

 

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht op www.reuvensdagen.nl of bij Carla Jansen: info@reuvensdagen.nl, 06 – 553 050 88