Image

Zoeken Contact

 Image
© Fonds voor cultuurparticipatie

Diversiteit aan participatie

Sessievoorzitter:
Machteld Linssen Image (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 • Hoofdpijler:
  Publiek
 • Tweede pijler:
  Wetenschap
 • Werkvorm :
  Lezingen met gelegenheid tot vragen

Betekent erfgoed voor iedereen hetzelfde? Beschouwt iedereen erfgoed als erfgoed? Hoe kan erfgoed een afspiegeling zijn van onze diverse samenleving? En hoe kan iedereen die dat wil gelijkwaardig betrokken zijn bij erfgoed?

Deze sessie zal niet op alle vragen een antwoord hebben maar laat wel de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed zien. Want via participatieprojecten raken mensen steeds meer bij hun erfgoed betrokken. Of zoals Jobbe Wijnen, één van de sprekers, het verwoordt: er is geen publiek, in ons project zijn we allemaal deelnemer en archeoloog tegelijk.

Burgers, erfgoedgemeenschappen, erfgoedorganisaties en overheden ontwikkelen met elkaar methoden en instrumenten om participatie en erfgoed in de praktijk vorm te geven. Dat die praktijk heel divers is zal blijken uit de participatieprojecten die aan bod komen.


Vuilnisbelt in Helmond

Een oude vuilnisbelt in Helmond bleek een heuse schatkamer. Stadsarcheoloog Theo de Jong en zijn vrijwilligers vonden er onder meer luizenkammen, fietsbelastingplaatjes, emaillen pollepels, maar ook botten van kippen en konijnen. Voor het project Helmond in 100 stukskes delen ouderen hun verhalen achter deze objecten uit de vooroorlogse crisisjaren, de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.

– – – – – – – –

 Image

Theo de Jong Image
(Gemeente Helmond)


In de achtertuinen van Het Groene Woud

In de Brabantse landsstreek Het Groene Woud neemt archeoloog Johan Verspay inwoners mee op ontdekking in hun eigen achtertuin. In dit project: Community Archaeology in Rural Environments, kortweg CARE, gaan zij samen op zoek hun dorpsgeschiedenis. Dankzij de nauwe samenwerking met vrijwilligers van plaatselijke heemkundeverenigingen kunnen we bogen op lokale kennis en goede netwerken. Zo kon een gevarieerd palet aan deelnemers worden bereikt en betrokken in een breed scala van activiteiten.

– – – – – – – –

 Image

Johan Verspay Image
(Universiteit van Amsterdam)

 Image

Gerard van Kaathoven
(Heemkundekring Schijndel)


Het geheugen van Maastricht 

In de 17e en 18e eeuw hebben Franse soldaten de stad Maastricht tot in het kleinste detail gedocumenteerd. De soldaten deden dit in veel grote steden. Ze gebruikte deze informatie om een reliëfplan (of schaalmodel) van de stad te maken. Van de schaalmodellen van Maastricht is er slechts één overgebleven. Deze is in 2018 ingescand door de Universiteit van Florence. Het 3D-model van deze maquette is, naast een bron van informatie, vooral een bron van verhalen voor Maastrichtenaren. Dit kwam tijdens een presentatie rondom de plannen voor een tentoonstelling over de maquette sterk naar voren vanuit de lokale erfgoedgemeenschappen. Om hieraan tegemoet te komen is “Het Geheugen van Maastricht” opgezet. Via dit platform kunnen gebruikers verhalen en informatie over Maastricht uploaden en moet het eigendom terugkomen bij de gemeenschap. 

– – – – – – – –

 Image

Rob van Haarlem  Image
(Tijdlab)


Wyldemerck: Samen zoeken naar barakken in de bossen.

In het participatietraject Wyldemerck heffen we de veronderstelde scheiding tussen archeologie en publiek op. Met  40 oud-bewoners en omwonenden doorlopen we het volledige pad van  archeologisch onderzoek in hun voormalige woonoord Wyldemerck en hebben invloed op bijna alle keuzes. Ze helpen organiseren en bepalen wat we gaan onderzoeken. Dat leidde ertoe dat de deelnemers tijdens een veldinspectie zelf de plek terugvonden van hun in 1969 verwijderde moskee, waardoor deze locatie weer op de kaart staat als erfgoed.. Het uitgangspunt is: er is geen publiek, want iedereen is deelnemer en archeoloog tegelijk. Deze vergaande vorm van democratie maakt het project uniek in Nederlandse context.

Project Wyldemerk is een project van marjolijn kok en Jobbe Wijnen, in opdracht van Staatsbosbeheer

– – – – – – – –

 Image

Jobbe Wijnen Image
(Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed)

 Image

marjolijn kok Image
(Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed)