Image

Zoeken Contact

 Image

Faro: het maatschappelijk belang van archeologie

Heleen van Londen - Universiteit van Amsterdam

Ook Nederland ondertekent binnenkort het Verdrag van Faro en dit zal van invloed zijn op de huidige archeologische praktijk. Niet de archeologie staat centraal zoals in het Verdrag van Valletta, maar de samenleving. Wat heeft ons vak de samenleving te bieden op het gebied van welzijn, sociale cohesie en duurzaamheid? Participatie is een kernbegrip en gaat veel verder dan het werken met vrijwilligers.  Wij als beroepsgroep moeten ons meer direct gaan verhouden tot burgers, bewoners, buren en geïnteresseerden.  Wat vinden zij belangrijk? Wat zijn de mogelijkheden voor hen om zelf aan de slag te gaan in de archeologie met – en zonder – ons? Het Rijk zal in de loop van 2022 starten met een uitvoeringsagenda. Eén ding is zeker, Faro en Valletta moeten afgestemd worden.