Image

Zoeken Contact

 Image
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Almere: het prehistorisch landschap rond de Hoge Vaart-A27.

Dick de Jager - Gemeente Almere

De opgraving van de vindplaats de Hoge Vaart-A27 (1994-1996) was de allereerste grootschalige opgraving in de geest van Malta. De opgraving stond onder leiding van Willem Jan Hogestijn, de latere stadsarcheoloog van Almere, en Hans Peeters. De oudste bewoningsporen dateerden uit het midden van de Midden Steentijd. De meeste sporen konden echter gedateerd worden de overgangsperiode van de late Midden Steentijd naar de vroege Nieuwe Steentijd. Voor een belangrijk deel konden ze toegeschreven worden aan een vroege fase van de Swifterbant-cultuur.