Image

Zoeken Contact

Sessie:

Enabling Archeologie: toegankelijk voor iedereen. Inclusiviteit en diversiteit in archeologie

enablingarcheologie@gmail.com

Enabling Archeologie kun je vertalen met ‘archeologie mogelijk maken, archeologie versterken, zelfstandig laten ontwikkelen’. Er is geen directe Nederlandse vertaling van enabling, maar kan misschien nog wel het beste vertaald worden door: het vinden van een gezamenlijk potentieel door iedereen in zijn kracht te zetten.

Archeologie is van iedereen en voor iedereen. Diversiteit is de basis om te kunnen participeren in archeologie, van een zo breed mogelijk publiek. Ook spelen archeologie en erfgoed een rol in bijvoorbeeld de sustainable development goals, de door de VN geformuleerde, wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zo draagt archeologie ook bij aan het welzijn van de samenleving, maar wordt er ook gevraagd om het publiek en de archeologie met elkaar te laten samenwerken. Om dit te kunnen laten slagen, is het belangrijk dat iedereen bij archeologie en erfgoed wordt betrokken én zich erbij betrokken voelt. Want… Archeologie is van iedereen en voor iedereen, toch?

Vanuit verschillende perspectieven wordt in deze sessie gekeken naar de inclusiviteit en diversiteit van archeologie. Er wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van de universiteiten richting samenleving, publieksparticipatie in Zuid-Afrika en in moderne archeologie, zoals Moluks erfgoed, en over het betrekken van mensen met een functiebeperking of socio-economische achterstand. Dit laatste onderdeel gaat in op het werk van de overleden Theresa O’Mahoney, die de Enabled Archaeology Foundation opgericht heeft.

 Image

Voorzitter:

 Image

Femke Tomas
(Universiteit Leiden)

– – – – – – – –

Introductie:
 Image

Marloes van der Sommen

– – – – – – – –

Lezing:

Cultureel erfgoed inzetten als onderdeel van de maatschappelijke taak van universiteiten

 Image

Monique van den Dries
(Universiteit Leiden)

 Image

Miyuki Kerkhof
(Universiteit Leiden)

– – – – – – – –

Lezing  Image :

The transformation of a discipline: An outsider’s and insider’s perspective on South African Archaeology

 Image

Gerrit Dusseldorp
(Universiteit Leiden)

 Image

Jerome Reynard
(Witwatersrand University)

– – – – – – – –

Lezing:

Molukse sporen: (post)koloniale archeologie in Nederland.

 Image

Jobbe Wijnen
(Erfgoed & Archeologie)

 Image

Marjolijn Kok
(Bureau Archeologie en Toekomst)

– – – – – – – –

 Image
Lezing:

Enabling and including in British archaeology

 Image

Will Rathouse
(MOLA)

 Image

Emily Stammitti-Campbell
(West-Kent College)

– – – – – – – –

Paneldiscussie:

Marjolijn Kok, Marloes van der Sommen, Miyuki Kerkhof en Gerrit Dusseldorp

Deze sessie is mede tot stand gekomen dankzij Mohssine Dahhan (Afdeling Archeologie en Monumentenzorg, gemeente Almere), Maaike de Waal (Universiteit Leiden) en Louise Olerud (Erfgoed Delft)