Image

Zoeken Contact

Beleidsreactie op advies raad voor cultuur

Sessievoorzitter:
Wim Weijland  Image (Rijksmuseum van Oudheden)

De Staatssecretaris heeft het advies “archeologie bij de tijd” van de Raad voor Cultuur op 11 februari 2022 aan de Tweede kamer gestuurd. Sindsdien is er op allerlei niveaus met veel partijen uit het veld over de advieslijnen in het rapport gesproken.

Naar verwachting zal de beleidsreactie van de staatssecretaris op het rapport voor de begrotingsbehandeling cultuur aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Deze beleidsreactie zal centraal staan in deze sessie. Naast een toelichting door de Staatssecretaris op de inhoud ervan zullen vijf mensen, uit verschillende hoeken van het speelveld (initiatiefnemers, overheid, arbeidsmarkt, vrijwilligers en uitvoerders) een reflectie geven op de voorgenomen stappen.

– – – – – – – –

Directeur Erfgoed & Kunsten Ministerie OC&W:


 Image

Christianne Mattijssen   Image
(Erfgoed & Kunsten)

– – – – – – – –

Vijf reflecties op de beleidsreactie:

 Image

Dieke Wesselingh – vanuit de hoek van de overheden
(Gemeente ’s-Hertogenbosch)

 Image

Eric Norde – Vanuit de hoek van de veldonderzoek bedrijven
(RAAP)

 Image

Hiske Land – vanuit de hoek van de vrijwilligers
(AWN)

 Image

Leonie van der Voort – vanuit de hoek van de initiatiefnemers
(Cascade)

 Image

Noud van de Rhee – vanuit de hoek van de arbeidsmarkt
(Platform ACCT)