Image

Zoeken Contact

 Image

Grootschalig onderzoek naar menselijke resten in de Nederlandse archeologie

mogelijkheden en nieuwe inzichten

Sessievoorzitter:
Gavin Williams Image (ADC Archeoprojecten)

 • Hoofdpijler:
  Wetenschap
 • Tweede pijler:
  Veld
 • Werkvorm :
  Lezingen met gelegenheid tot vragen

Het samenbrengen van archeologen en fysische anthropologen om de nieuwste methoden en ethische inzichten rondom archeologische menselijke resten in Nederland te bespreken.

 Image

Menselijk resten: nieuwe ontwikkelingen, methoden en ethiek in een interdisciplinair werkveld

Nieuwe analysemethoden en technieken voor archeologische menselijke resten hebben de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten opgeleverd in hoe mensen in het verleden leefden. Deze ontwikkelingen, en huidige maatschappelijk discussies, hebben ook de ethiek rondom onderzoek naar menselijke resten weer centraal gezet. In deze lezing worden recente inzichten en ontwikkelingen rondom de analyse en ethische omgang met menselijke resten in de fysische antropologie besproken.

– – – – – – – –

 Image

Barbara Veselka Image
(Vrije Universiteit Brussel)


Quantity has a quality all its own. – Or not? De analyse van bijna 1000 skeletten uit Kruishoutem (Vlaanderen).

Het onderzoek naar de kerkhofpopulatie van Kruishoutem hoort thuis in het rijtje van grootste skeletanalyses van Noordwest-Europa. Daarnaast is de bijbehorende dataset ook nog eens zeer volledig, doordat vooraf expliciet geen analyseselectie is gemaakt en alle geborgen individuen zijn onderzocht. Wat zijn de resultaten, uitdagingen en bevindingen die we tegenkomen bij deze grootschalige analyse?

– – – – – – – –

 Image

Juliët Rebergen Image
(VUhbs)


Nieuwe Kerk Delft- Nieuwe inzichten in grafrituelen

Afgelopen zomer (2021) heeft ADC ArcheoProjecten een opgraving uitgevoerd in de Nieuwe Kerk in Delft. Tijdens het onderzoek zijn enkele grafkelders, funderingen, 237 knekelkuilen en een kleine 600 graven gevonden. Niet in alle graven lagen skeletten; er zijn 534 individuen geborgen. Meer dan de helft van de skeletten is bemonsterd voor DNA-/isotopenonderzoek en er zijn parasietmonsters genomenbij 183 individuen. Gelijk met de opgraving is door de gemeente Delft een archiefonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksgebied waarbij is gekeken naar de grafregisters van de Nieuwe Kerk: we kunnen daardoor proberen om opgegraven individuen te koppelen aan de registers en zo de mensen weer een naam geven! Er zijn verschillende registers aanwezig die een periode beslaan van grofweg 1624 tot 1814. De uitwerking voor de opgraving moet nog beginnen maar we kunnen de voorlopige resultaten met u delen en een paar bijzondere graven toelichten.

– – – – – – – –

 Image

Gavin Williams Image
(ADC Archeoprojecten)