Image

Zoeken Contact

De mens achter de gebouwplattegrond

 Image

Het doel van de sessie is de potentie tonen van thematisch onderzoek van gebouwplattegronden op verschillende analytische schalen, waarin de mens centraal staat. De auteurs van de KNA-Leidraad Gebouwplattegronden (oplevering eind 2020) belichten enkele onderzoeksthema’s. Bij die thema‚Äôs gaat het niet slechts om studie van gebouwen en hun kenmerken, maar vooral ook om daarmee samenhangende handelingen, denkbeelden, normen en waarden van bouwers/bewoners/gebruikers die bij de bouw en het gebruik relevant zijn. De relatie tussen aard van het onderzoek(sthema) en de implicaties voor vraagstellingen, opgravings-, uitwerk- en presentatiemethoden in siterapportages komt daarbij ook aan bod.

Sprekers

 


Pijlers

  • Veld
  • Wetenschap

Werkvorm

Lezingen met discussie