Image

Zoeken Contact

De ivoren toren en de markt: hoe komen zij bij elkaar?

 Image

De veranderingen in de archeologische erfgoedsector van de laatste 25 jaar hebben ertoe geleid dat de rol van de universiteiten in archeologisch onderzoek in Nederland steeds verder is gemarginaliseerd. Vandaag de dag zien we daarom twee gescheiden archeologische werelden in Nederland, wat leidt tot onvoldoende inbedding van wetenschappelijk onderzoek in erfgoedbeleid en -beheer, en tot het verwaarlozen van het potentieel van de ‘markt’ door universitaire onderzoekers.

In deze discussiesessie willen we verkennen wat ARCHON, als nationale onderzoeksschool voor (universitaire) archeologie, zou kunnen doen om deze kloof te overbruggen, en dan vooral vanuit het perspectief van jonge onderzoekers.

Sprekers


Pijlers

  • Veld
  • Wetenschap

Werkvorm

Korte lezingen met zaaldiscussie