Image

Zoeken Contact

Beken en sprengen

 Image

Door in een aantal projecten samen te werken met waterschappen, bekenstichting, Stichting CAS en STOWA zien we dat een integrale, interdisciplinaire aanpak betere resultaten geeft en leidt tot meer draagvlak voor maatregelen die nodig zijn om Nederland waterveilig te houden en klimaatmaatregelen te treffen.
Kennis van archeologie, landschap, bodem en ondergrond en historische watersystemen kunnen helpen om tot meer duurzame oplossingen te komen. In deze sessie laten we een paar voorbeelden zien van de resultaten van die interdisciplinaire samenwerking en gaan we het gesprek aan met waterbeheerders.

Sprekers


Pijlers

  • Veld
  • Wetenschap

Werkvorm

Ronde tafel/paneldiscussie