Image

Zoeken Contact

Verhalen vertalen

Er Image is een steeds grotere vraag naar archeologie voor het brede publiek, maar vertellen we daarbij ook het juiste verhaal? Voor de inhoud van archeologische verhalen zijn anderen afhankelijk van archeologen, voor het vertellen van verhalen zijn archeologen meestal afhankelijk van ‘die ander’. Hoe diep kun je de inhoud kwijt of hoe generaliserend is nog acceptabel? Kortom: hoe vertalen we onze verhalen?

Uit de eigen praktijk worden gesprekken gevoerd aan zes ronde tafels. Telkens gaat een archeoloog het gesprek aan met ‘die ander’: bijvoorbeeld over ruimtelijke ontwikkelingen, boeken, marketing, musea en educatie. Als bezoeker kun je aanschuiven, luisteren en meepraten en zo lering trekken uit de ervaringen uit de praktijk.

Sprekers


Pijler

Publiek

Werkvorm

Speeddates