Image

Zoeken Contact

 

Kastelen, nieuwe inzichten

 
 Image
© Nationaal Archief Den Haag

Niet alleen nieuwe technieken (3D-reconstructies, geofysisch onderzoek), maar ook nieuwe invalshoeken en onderzoek leiden tot nieuwe, verrassende inzichten. Wat zijn de voor- en nadelen van 3D-reconstructies, wat leveren geofysisch onderzoek en nader historisch onderzoek op, bijvoorbeeld bij de Middelburg? Werd de locatie van een kasteel niet alleen vanuit militair, maar ook vanuit sociaal oogpunt gekozen? Waren de kastelen van Floris V wel vanuit één totaalconcept gebouwd, of ligt dit genuanceerder? In een viertal korte lezingen wordt bij deze aspecten stilgestaan.

 

Sprekers

 


Pijlers

  • Wetenschap
  • Veld

Werkvorm

Lezingen