Image

Zoeken Contact

Rural Riches: een alternatief perspectief op de economie van de vroege middeleeuwen

 Image

In deze sessie willen we via een aantal korte presentaties de Nederlandse archeologie bekend maken met een door de European Research Council gefinancierd onderzoek naar de economische ontwikkeling van Noordwest-Europa na de val van het Romeinse Rijk. Daarvoor zijn in het verleden veel top-down-modellen geformuleerd. Onze hypothese is dat die modellen de belangrijke rol van de rurale bevolking nogal onderschatten en dat het in het noorden van de Merovingische wereld juist deze groep is die de belangrijkste bijdrage levert aan de economische ontwikkeling. Het onderzoek levert daarmee vanuit de archeologie waarschijnlijk een geheel nieuwe visie op die periode.

 

 

 

Sprekers


Pijlers

  • Veld
  • Wetenschap

Werkvorm

Lezingensessie