Image

Zoeken Contact

Oproep voor sessies en presentaties

Het nationaal archeologiecongres De Reuvensdagen bestaat dit jaar 50 jaar. Op 19 en 20 november zijn we te gast in Almere.

Het Almeerse bodemarchief

Almere mag dan een jonge stad zijn, er is er veel historie te vinden. Een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van Almere is onzichtbaar. Het ligt onder de grond of het zit in de hoofden van mensen. De behoefte en noodzaak nemen toe om dit erfgoed zichtbaar te maken voor een groot publiek.

Op zo’n negentig locaties in Almere zijn sporen gevonden van prehistorische bewoning (circa 9.000 jaar voor Christus) van onder meer jagers en verzamelaars die leefden langs de voormalige rivier de Eem.

Daarnaast vinden we in de nu droge zeebodem van de polder scheepswrakken uit de tijd dat Almere nog de Zuiderzee was. De ruim vijfentwintig onderzochte schepen dateren uit de Late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw.

Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten in de bodem van Almere. Er zijn Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigwrakken gevonden in de voormalige IJsselmeerbodem.

Ook willen we dit jubileumjaar aangrijpen om terug te kijken en vooruit te blikken aan de hand van thema’s als:

  • 50 jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen
  • New science/innovatieve technieken
  • Nieuwe Nederlanders
  • Toekomstige generaties: archeologie in het (basis)onderwijs
  • Evaluatie Erfgoedwet en het kwaliteitssysteem
  • Archeologie Telt: op weg naar toekomstbestendig onderzoek
  • Archeologie van de toekomst (‘space archaeology’, plastic als materiaalcategorie)

Voorstellen voor sessies of losse presentaties

Het programma van de Reuvensdagen maken we samen. Als programmacommissie nodigen we daarom de deelnemers uit om een sessievoorstel of een losse presentatie in te dienen liefst aansluitend bij een van de bovenstaande thema’s, of het thema maritieme archeologie.

Heb je een voorstel voor een sessie op de komende Reuvensdagen vul dan het formulier in onder de button ‘Voorstel voor sessie’. Het ingevulde formulier kan tot 20 maart 2020 worden ingediend.

De programmacommissie juicht het toe als naast de traditionele ‘lezing met gelegenheid tot het stellen van vragen’ ook andere werkvormen worden ingediend.

Losse presentaties

Mocht je een bijdrage willen leveren rond één van de genoemde thema’s, maar niet voldoende hebben voor een hele sessie, meld je voorstel dan voor 20 maart aan via info@reuvensdagen.nl

De programmacommissie beoordeelt of de presentatie in een van de sessies past.