Image

Zoeken Contact

De programmacommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de Reuvensdagen. Middels -onder andere- de Call for Sessions kan eenieder voorstellen indienen voor het programma. De programmacommissie beslist samen met de voorzitters van de sessies over het definitieve programma.

De programmacommissie 2020 bestaat uit:

  • Joris Brattinga, Archol
  • Lize Noorda, Saxion
  • Mohssine Dahhan, Gemeente Almere
  • Roel Lauwerier, RCE
  • Sigrid van Roode, provincie Gelderland
  • Wouter Roessingh, Universiteit Leiden

Vanuit het bestuur van de Stichting Reuvens heeft Nathalie Vossen zitting in de programmacommissie.

Carla Jansen voert het secretariaat.

Contact met programmacommissie: info@reuvensdagen.nl