Image

Contact

Sessievoorzitter

Liesbet Hoek, Provincie Gelderland


Sprekers

Leonard de Wit, RCE – De toestand in de wereld

Het Nederlandse archeologiebeleid is beïnvloed door internationale afspraken en verdragen. Een spoedcursus biedt inzicht in deze internationale kaders. De focus ligt bij Unesco en het Werelderfgoedverdrag.

Rien Polak, LimesSamenwerking / Radboud Universiteit – De Outstanding Universal Value van de Nedergermaanse Limes.

Werelderfgoed is van Outstanding Universal Value (OUV) – uitzonderlijke, universele waarde. Hoe zijn deze waarden bepaald voor de Nedergermaanse Limes?

Ilona Haas, gemeente Nijmegen – Gemeente Nijmegen op de Werelderfgoedlijst, wat nu?!

Nijmegen onderschrijft de Werelderfgoednominatie. Voor het blijvend inzetten van Werelderfgoed is echter een herkenbaar verhaal nodig: kun je een structurele post op de gemeentelijke begroting garanderen?

Erik Graafstal en Tom Hazenberg, Gemeente Utrecht/Hazenberg Archeologie – De Limes bij een breder publiek

Hoe brengen we de Limes bij een breder publiek? Bij twee icoonprojecten wordt verteld over de aanpak, wat succesvol is en waar leerpunten zijn.