Image

Zoeken Contact

 Image

Reuvensdagen 2020

De 50e editie van de Reuvensdagen brengt ons op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2020 naar Almere. Het congres vindt plaats in KAF (Kunstlinie Almere Flevoland).


Het Almeerse bodemarchief

Almere mag dan een jonge stad zijn, er is er veel historie te vinden. Een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van Almere is onzichtbaar. Het ligt onder de grond of het zit in de hoofden van mensen. De behoefte en noodzaak nemen toe om dit erfgoed zichtbaar te maken voor een groot publiek.

Op zo’n negentig locaties in Almere zijn sporen gevonden van prehistorische bewoning (circa 9.000 jaar voor Christus) van onder meer jagers en verzamelaars die leefden langs de voormalige rivier de Eem.

Daarnaast vinden we in de nu droge zeebodem van de polder scheepswrakken uit de tijd dat Almere nog de Zuiderzee was. De ruim vijfentwintig onderzochte schepen dateren uit de Late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw.

Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten in de bodem van Almere. Er zijn Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigwrakken gevonden in de voormalige IJsselmeerbodem.