Image

Zoeken Contact

 Image

Informatiemarkt

Bedrijvenmarkt

Ook dit jaar wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd waarop bedrijven en instellingen zich kunnen presenteren aan het archeologische veld.

Wij proberen de prijzen laag te houden om zoveel mogelijk bedrijven en instellingen de kans te geven zich te presenteren. Houd er rekening mee dat de hieronder genoemde bedragen alleen betrekking hebben op de standhuur. Iedereen die de stand bemenst dient zich als deelnemer in te schrijven en ontvangt daarvoor een separate factuur.

Mogelijkheden voor een stand op de bedrijvenmarkt:

  • Basisstand: 1 tafel (160 x 60 cm), 2 stoelen, geen ruimte om iets naast de tafel te zetten. Kosten:  € 121, 00 inclusief BTW voor 2 dagen.
  • Royale stand: 1 tafel (160 x 60 cm), 2 stoelen, ruimte om iets naast de tafel te zetten. Kosten € 211,75 inclusief BTW voor 2 dagen.
  • Maatwerkstand: na opgave van de wensen wordt een offerte opgemaakt.

Inschrijven voor de bedrijvenmarkt was mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2019. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Folderbuffet

Middels het folderbuffet stellen we elke deelnemer gratis in de gelegenheid om een actuele folder/brochure of een visitekaartje onder de aandacht te brengen van de andere congresgangers. Als je materiaal hebt dat je graag op het folderbuffet wilt neerleggen kun je dat melden via infomarkt@reuvensdagen.nl.

  • maximaal formaat A4
  • geen materiaal ter verkoop
  • haal je materiaal uiterlijk vrijdagmiddag 17u weer op; daarna ruimen we het buffet op en gooien we het overgebleven materiaal bij het oud papier

Boekenruiltafel

Heb je boeken met een archeologisch thema die je wilt schenken aan een collega of wilt ruilen voor andere? Breng ze dan vooral mee!