Image

Contact

Sessievoorzitters

  • Koen Deforce, Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Archeologie – Afdeling Onderzoek & Bescherming
  • Silke Lange, BIAX (organisatie)

Sprekers

Anne van Hilst / Silke Lange, Vrije Universiteit Amsterdam / BIAX Consult – Knarsende kolen. Over de logistiek van het houtskoolbranden in kuilmeilers

Over ambachtelijke vaardigheden, houtgebruik en de betekenis van houtskool als grondstof voor ijzerwinning en -productie. Gebaseerd op recent onderzoek in Oerle, experimenteel-archeologisch onderzoek en historische bronnen.

Erica van Hees, Archol BV – Brandend bosbeheer

Onderzoek aan houtskoolrijke sporen in Udenhout-Den Bogerd heeft geleid tot fasering op basis van snoeicycli van mogelijk hakhout en (her)interpretatie van sporen als meilers.

Laura Kooistra, Lucy Kubiak-Martens, BIAX Consult – Den als grondstof voor mesolithisch teer?

Wat is teer en hoe werd het gemaakt? Houtskoolonderzoek aan mesolithische haardkuilen heeft wellicht een tipje van de sluier opgelicht.

Bert Groenewoudt / Koen Deforce, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen – Houtskoolmeilers als verrassend veelzijdige bronnen van archeologische en historische informatie

In Nederland en België worden houtskoolmeilers sinds kort systematisch geïnventariseerd. Mits goed gedateerd en botanisch geanalyseerd, bieden meilergegevens inzicht in nederzettingsmobiliteit en ruimtelijke dynamiek van cultuurlandschappen.