Image

Contact

Sessievoorzitter

Esther Wieringa, SIKB


Sprekers

Antoinette Huijbers, BAAC – De studie van huisbouw in de volle middeleeuwen (900-1300) in de Noordwest-Europese laagvlakte


Wim de Clerq, Ewoud Deschepper, Gerben Verbrugghe , Universiteit Gent – De houten boerderijbouw in het noordelijk deel van het graafschap Vlaanderen. Een cultureelbiografische verkenning in bouwtradities (ca. 500-1500)


Karen de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie – Huizenbouwtradities op het Fries-Drents plateau in de ijzertijd en Romeinse tijd


Wouter Roessingh, ADC Archeoprojecten – Nieuw onderzoek naar Westfriese bronstijdhuizen

Wat 50 jaar opgraven in West-Friesland heeft geleerd over huizen uit de bronstijd en hun bewoners en een aanzet voor nieuwe vragen en onderzoeksmethoden.