Image

Contact

Sessievoorzitters

Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn
Sigrid van Roode, provincie Gelderland


Sprekers

Sigrid van Roode, provincie Gelderland – Inleiding op het Gelderse landschap

In Gelderland komen verschillende landschappen bij elkaar. Die leveren elk eigen archeologie op, en vormen ook de basis voor de drie provinciale kennisagenda’s.

Nico Willemse, RAAP – Onder Gelderse klei

Bij de dijkteruglegging Lent boden zeer diepe ontgravingen in den droge een unieke kans om rivierafzettingen te bestuderen die normaal onbereikbaar zijn. Daarbij kwamen onverwachte vondsten naar boven.

Michel Groothedde, gemeente Zutphen – Bewoning in de coulisse

Bij de casus Leesten-Warnsveld zien we hoe in een kleinschalig en versnipperd landschap van rivierduinen, dekzandvlakten, beekdalen en broekgebieden het kenmerkende coulisselandschap van de Achterhoek is ontstaan.

Maarten Wispelwey, samenwerking Noord-Veluwe – De Veluwe nagenoeg uitgeput

De gestuwde grondlagen van de Veluwe zijn eeuwenlang gekoesterd om rijke grondstoffen. Vanaf de vroege middeleeuwen was de exploitatie buitenproportioneel. De opgraving Putten-Rimpeler biedt een inkijkje in deze middeleeuwse maatschappij.

Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn – Bodemschuiven in Apeldoorn

Het Apeldoornse landschap vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de Veluwe. Met de bodemschuif heeft Apeldoorn een innovatieve manier gevonden om de bewoningsgeschiedenis aan het publiek te laten zien.