Image

Contact

Sessievoorzitter

Arjan Louwen, Universiteit Leiden


Sprekers

Arjan Louwen, Universiteit Leiden – Een decennium grafheuvelonderzoek in de gemeente Apeldoorn

Vanaf 2007 heeft veldonderzoek plaatsgevonden naar grafheuvels in Apeldoorn, met aandacht voor het oorspronkelijke landschap en verschillende opgravingsstrategiÃĢen. Deze lezing presenteert een decennium nieuwe veldinzichten.

Cristian van der Linde, BAAC – Verborgen monumenten. Opsporing en opgraving van bronstijdheuvels onder Tielse klei

Prehistorische grafheuvels in het rivierengebied zijn relatief onbekend. Is sprake van onderrepresentatie? Hoe kunnen we deze heuvels opsporen? Als voorbeeld Tiel-Medel, waar drie grafheuvels zijn opgegraven.

Quentin Bourgeois & Lena Lambers, Universiteit Leiden – Geophysische prospectie in grafheuvellandschappen

Om grafheuvels liggen nog tientallen onontdekte graven en andere structuren. Recente geophysische prospecties bieden nu mogelijkheden om dit rituele landschap non-destructief in beeld te krijgen.