Image

Contact

Sessievoorzitter

Janneke Zuyderwyk, gemeente Apeldoorn


Sprekers

Ineke Joosten, RCE – Chemisch onderzoek naar de herkomst van ijzer

Veelbelovend: Door de slak in een ijzeren gebruiksvoorwerp te vergelijken met de ijzerslak van de productieplaats wordt het mogelijk de herkomst van ijzer te bepalen.

Lin Wuisman, Saxion Hogeschool – Samenstelling van ijzerslak in de productiestadia van ijzer uit klappersteen

Archeologische experimenten met ijzerwinnen zijn bemonsterd om te onderzoeken of de samenstelling van ijzerslak verandert. Waardevol ter verfijning van herkomstonderzoek van ijzer.

Paulina Biernacka, Universiteit Gent Isotopic analysis of iron slags to provenance the metal

This PhD-research focuses on the provenancing of iron produced in Flanders by the isotopic signature in iron slag.

Damon Oogink, Saxion Hogeschool – Ruimtelijke analyse van Veluwse ijzerproductievindplaatsen uit de vroege middeleeuwen

Naast een broodnodig overzicht levert dit onderzoek inzicht in de ruimtelijke relatie tussen vindplaatsen en daarmee de organisatie van ijzerproductie.