Image

Zoeken Contact

 Image

Het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens behartigt/ondersteunt de belangen van álle archeologen in Nederland. Middels het in 2018 opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

Centraal staan de waarden kwaliteit, verbinding en duurzaamheid waar die het werkveld en haar relatie met belanghebbenden en publiek ten goede komen.

De Stichting Reuvens stelt jaarlijks minimaal € 4.000 beschikbaar voor het Reuvensfonds. De aan te vragen bijdrage bedraagt ten minste € 250 en ten hoogste € 2.000. De bijdragen uit het Reuvensfonds worden gefinancierd uit het eigen vermogen van de Stichting Reuvens en de opbrengsten van de Reuvensdagen.

Beoordelingscommissie Reuvensfonds

  • Henk van der Velde, ADC en bestuur Stichting Reuvens (a.i.)
  • Luc Amkreutz, Rijksmuseum van Oudheden
  • Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn 
  • Riemer Knoop, Gordion Cultureel Advies

Contact Reuvensfonds

Reuvensfonds
p/a Binnenkadijk 372
1018 AZ Amsterdam
E-mail: fonds@reuvens.nl
Tel. 06 5530 5088