Image

Zoeken Contact

 Image

Het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens behartigt/ondersteunt de belangen van álle archeologen in Nederland. Middels het in 2018 opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

Centraal staan de waarden kwaliteit, verbinding en duurzaamheid waar die het werkveld en haar relatie met belanghebbenden en publiek ten goede komen.

Indien toereikend stelt de Stichting Reuvens jaarlijks € 4.000 beschikbaar voor het Reuvensfonds. De aan te vragen bijdrage bedraagt ten minste € 250 en ten hoogste € 2.000. De bijdragen uit het Reuvensfonds worden gefinancierd uit het eigen vermogen van de Stichting Reuvens en de opbrengsten van de Reuvensdagen.

De Stichting Reuvens heeft begin 2024 besloten om het Reuvensfonds (tijdelijk) te bevriezen. De doelstellingen van het fonds komen sterk overeen met de Regeling voor Publieksarcheologie van het Cultuurfonds. Voor aanvragen verwijzen we u dan ook graag door naar dit fonds: https://www.cultuurfonds.nl/monumentenzorg-erfgoed/regeling-voor-publieksarcheologie

Het bestuur van de Stichting Reuvens zal ondertussen een heroverweging maken voor wat betreft de toekomst van het Reuvensfonds.

Beoordelingscommissie Reuvensfonds

  • Richard Jansen, Universiteit Leiden en bestuur Stichting Reuvens
  • Masja Parlevliet, gemeente Apeldoorn 
  • Riemer Knoop, Gordion Cultureel Advies
  • Johan Verspay, UvA

2023

Tranche 1:

Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas

Bijdrage aan het jubileumsymposium Vormen uit Vuur. De aanvraag is gehonoreerd voor het bedrag van € 500,00.

Tijdlab / Erfgoed Leiden en omstreken / Vesta conserveringsatelier

Bijdrage aan het project digitale parels in de archeologie. De aanvraag is gehonoreerd voor het bedrag van € 1.700,00.

2020

Tranche 1:

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna

Uitbrengen van semiwetenschappelijke uitgave ‘100 jaar opgravingen in Heiloo’. Aanvraag deels gehonoreerd, voor het bedrag van € 1.333,33.

Tranche 2:

PRE

Bijdrage aan het project ‘Steentijd!’. Aanvraag gehonoreerd, voor het bedrag van € 2.000,-.

2019

Tranche 1A:

Leiderdorps Museum

Archeologische tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp in de vroege middeleeuwen”. Aanvraag deels gehonoreerd, voor het bedrag van € 1.500,-.

Tranche 1B:

BIAX Consult / Werkgroep Pinckachtig Wrak, Vlieland

Aanvraag voor bijdrage aan archeobotanisch onderzoek aan het zestiende-eeuwse scheepswrak Westerveld 2 te Vlieland, Zaandam (BIAXiaal 1278). Aanvraag is gehonoreerd voor het bedrag van € 1.760,-.

Tranche 2:

De Historische Keuken

Uitbrengen van historisch kookboek: Op weg naar de muur van keizer Hadrianus. Aanvraag deels gehonoreerd, voor het bedrag van € 666,67,-.


Contact Reuvensfonds

E-mail: info@reuvens.nl