Image

Zoeken Contact

 Image

Vacatures stichting Reuvens

Zet je in voor de Nederlandse archeologie en kom stichting Reuvens ondersteunen!


Vacature: Stichting Reuvens zoekt twee bestuursleden

De stichting Reuvens is in 2012 opgericht ter bevordering van kennisoverdracht in de archeologie, het versterken van de maatschappelijke positie en het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed. Daarnaast biedt het een platform voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed. De stichting organiseert ieder jaar het tweedaagse landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen. Dit congres kan zich verheugen in een steeds professionelere organisatie, een inhoudelijk en divers programma en een toename en verjonging van de deelnemers. Ook faciliteert de stichting drie- tot viermaal per jaar de overlegtafel het Groot Reuvensoverleg. Sinds 2019 keert de stichting tweemaal per jaar middels het Reuvensfonds subsidie uit aan (vaak) kleinschalige initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan. Als gevolg van ontwikkelingen in het archeologisch werkveld bestaat de kans dat de verbindende rol en platform functie van de stichting de komende jaren groter gaat worden.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Kirsten Leijnse, BAAC, voorzitter
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten, penningmeester
 • Richard Jansen, Universiteit Leiden, algemeen bestuurslid
 • Anneleen Van de Water, Het Archeologie Bureau, algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat is de vacature?

De stichting Reuvens is op zoek naar twee bestuursleden.

Wat is de aanleiding voor deze functie?

Bestuursleden van de stichting Reuvens hebben een zittingstermijn van drie jaar en zijn één keer herbenoembaar. Volgens het rooster van aftreden zijn eind 2023 twee bestuursleden teruggetreden. Daarom zoeken wij op korte termijn twee nieuwe bestuursleden.

Wat zijn de werkzaamheden?

Bestuursleden van de stichting bepalen gezamenlijk de koers van de stichting en je levert daar in de bestuursvergaderingen een actieve bijdrage aan. Tegelijkertijd wordt van bestuursleden verwacht dat ze af en toe bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken bijvoorbeeld op de Reuvensdagen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een penningmeester, een bestuurslid communicatie, een secretaris en een bestuurslid Reuvensdagen. De overige leden zijn algemeen bestuurslid. Wij zijn op dit moment in het bijzonder op zoek naar mensen die interesse hebben in de functie van secretaris en bestuurslid communicatie. Bij benoeming van nieuwe bestuursleden zal ook worden gekeken naar herverdeling van de taken binnen het bestuur.

Wat is de gevraagde tijdsbesteding en bijhorende vergoeding?

De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week. De stichting vergadert eens per maand online en twee à drie keer per jaar live. In aanloop naar de Reuvensdagen wordt er wat meer inzet gevraagd, maar daarna is het enkele maanden rustig.

Bestuursleden ontvangen een bestuurdersvergoeding van €550,- per jaar. Daarnaast heb je uiteraard gratis toegang tot de Reuvensdagen.

Wat neem je mee?

Om deze functie met plezier en deskundigheid uit te kunnen oefenen, vragen we van jou de volgende kennis, vaardigheden en ervaring:

 • Je onderschrijft de doelstellingen van de stichting Reuvens
 • Je hebt ruime ervaring in de archeologie of het cultureel erfgoed
 • Je hebt ervaring of affiniteit met bestuurswerkzaamheden
 • Je bent goed met cijfers en hebt enige ervaring met boekhouden
 • Je bent in staat om zonder belangenvertegenwoordiging, onafhankelijk, transparant en kritisch te opereren, ook in relatie tot de andere bestuursleden
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen
 • Je beschikt over een netwerk dat functioneel kan bijdragen aan de doelstellingen van de stichting
 • Je bent in staat de stichting bij voorkomende gelegenheden te vertegenwoordigen
 • Je bent bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen

Reageren?

Enthousiast geworden over deze functie of heb je vragen over de invulling ervan? Neem dan contact op Kirsten Leijnse, via telefoonnummer 06 – 14 49 90 36 of per mail K.Leijnse@baac.nl. Bij interesse ontvangen we graag voor 12 februari 2024 een beknopte schriftelijke motivatie en cv, waarna een oriënterend gesprek zal worden ingepland.