Image

Zoeken Contact

 Image

Vacatures stichting Reuvens

Zet je in voor de Nederlandse archeologie en kom stichting Reuvens ondersteunen!


Vacature algemeen bestuurslid

De stichting Reuvens is op zoek naar een algemeen bestuurslid
De tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week
Bestuursleden ontvangen een bestuurdersvergoeding van € 550,- per kalenderjaar

Over de stichting Reuvens

De stichting Reuvens is in 2012 opgericht ter bevordering van kennisoverdracht in de archeologie, het versterken van de maatschappelijke positie en het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed.

 • De stichting organiseert ieder jaar het tweedaagse landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen.
 • Daarnaast faciliteert de stichting drie- tot viermaal per jaar de overlegtafel het Groot Reuvensoverleg.
 • Sinds 2018 keert de stichting tweemaal per jaar middels het Reuvensfonds subsidie uit aan (vaak) kleinschalige initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

 Image

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Kirsten Leijnse, BAAC
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten
 • Thomas Verhoeven, Tijdlab
 • Nathalie Vossen, PRO-Erfgoed

Het bestuur wordt ondersteund door Carla Jansen, ambtelijk secretaris.


Wat is de aanleiding voor deze vacature?

Bestuursleden van de stichting Reuvens hebben doorgaans een zittingstermijn van drie jaar en zijn één keer herbenoembaar. In 2023 komt een functie binnen het bestuur vrij.

Wat zijn de werkzaamheden?

Bestuursleden van de stichting bepalen gezamenlijk de koers van de stichting en leveren daar in de bestuursvergaderingen een actieve bijdrage aan. Daarnaast wordt van bestuursleden verwacht dat ze af en toe ook praktisch de handen uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld op de Reuvensdagen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een penningmeester, een bestuurslid communicatie en een bestuurslid Reuvensdagen. Bij benoeming van het nieuwe bestuurslid zal gekeken worden naar herverdeling van de taken binnen het bestuur.

Wat neem je mee?

Om deze functie met plezier en deskundigheid uit te kunnen oefenen, vragen we het volgende:

 • Je onderschrijft de doelstellingen van de stichting Reuvens;
 • Je hebt ruime ervaring in de archeologie of het cultureel erfgoed;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met bestuurswerkzaamheden;
 • Je bent in staat om onafhankelijk, transparant en kritisch te opereren, en waakt voor belangenverstrengeling;
 • Je beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting;
 • Je bent bereid om de stichting bij voorkomende gelegenheden te vertegenwoordigen;
 • Je bent bereid en in staat om de benodigde tijd beschikbaar te stellen.

Reageren

Enthousiast geworden over een bestuursfunctie bij de stichting Reuvens of heb je vragen over de invulling ervan? Neem dan voor 15 februari 2023 contact op met Nathalie Vossen, via  06-439 866 56 of n.vossen@pro-erfgoed.nl Bij interesse ontvangen we graag een beknopte schriftelijke motivatie en cv via info@reuvens.nl waarna een oriënterend gesprek kan worden ingepland.