Image

Zoeken Contact

 Image

Vacatures stichting Reuvens

Zet je in voor de Nederlandse archeologie en kom stichting Reuvens ondersteunen!


Vacature: Stichting Reuvens zoekt penningmeester

De stichting Reuvens is in 2012 opgericht ter bevordering van kennisoverdracht in de archeologie, het versterken van de maatschappelijke positie en het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed. Daarnaast biedt het een platform voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed. De stichting organiseert ieder jaar het tweedaagse landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen. Ook faciliteert de stichting drie- tot viermaal per jaar de overlegtafel het Groot Reuvensoverleg. Sinds 2018 keert de stichting tweemaal per jaar via het Reuvensfonds subsidie uit aan (vaak) kleinschalige initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Kirsten Leijnse, BAAC, voorzitter
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten, penningmeester
 • Nathalie Vossen, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, algemeen bestuurslid Reuvensdagen
 • Thomas Verhoeven, Tijdlab, algemeen bestuurslid Communicatie
 • Richard Jansen, Universiteit Leiden, algemeen bestuurslid
 • Anneleen Van de Water, Het Archeologie Bureau, algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Carla Jansen, ambtelijk secretaris.

Wat is de vacature?

De stichting Reuvens is op zoek naar een penningmeester. Investering in uren is gemiddeld 2 uur per week. Bestuursleden van de stichting ontvangen een bestuurdersvergoeding van € 550,- per jaar

Wat is de aanleiding voor deze functie?

Het bestuursleden van de stichting Reuvens hebben een zittingstermijn van drie jaar en zijn één keer herbenoembaar. Begin 2024 komt de functie van penningmeester vrij. Daarom zoekt de stichting per december 2023 een nieuw bestuurslid, die de rol van penningmeester op zich wil nemen.

Wat zijn de werkzaamheden?

De stichting Reuvens kent een eigen financiële boekhouding met een solide eigen vermogen en een omzet van ongeveer € 120.000 per jaar. Deze omzet is vrijwel geheel afhankelijk van een (succesvolle) organisatie van de Reuvensdagen. Inkomsten worden verkregen door deelnemersbijdrages, bijdrages van de betreffende gastgemeentes en enkele sponsorbedragen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Deze ziet toe op het voeren van een boekhouding (door een extern bureau geregeld), dat er tijdig BTW-aangifte wordt gedaan (in samenwerking met een extern bureau) en dat er jaarlijks een financieel jaarverslag wordt gepubliceerd (idem). De penningmeester stelt een begroting op voor de stichting, de Reuvensdagen en het Groot Reuvensoverleg en legt deze voor aan het bestuur. De penningmeester vertegenwoordigt het bestuur bij het maken van financiële afspraken met betrekking tot de organisatie van de Reuvensdagen (in nauwe samenwerking met het programmabureau) en accordeert uitgaves van het programmabureau. Daarnaast is de penningmeester in staat om gevraagd en ongevraagd financieel advies te geven met betrekking tot het functioneren van de stichting en de Reuvensdagen.

Tenslotte beheert de penningmeester de rekening van de stichting en verzorgt in overleg met het programmabureau en het bestuur de betalingen en inningen.

Wat neem je mee?

Om deze functie met plezier en deskundigheid uit te kunnen oefenen, vragen we van jou de volgende kennis, vaardigheden en ervaring:

 • Je onderschrijft de doelstellingen van de stichting Reuvens
 • Je hebt ruime ervaring in de archeologie of het cultureel erfgoed
 • Je hebt ervaring of affiniteit met bestuurswerkzaamheden
 • Je bent goed met cijfers en hebt enige ervaring met boekhouden
 • Je bent in staat om zonder belangenvertegenwoordiging, onafhankelijk, transparant en kritisch te opereren, ook in relatie tot de andere bestuursleden
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen
 • Je beschikt over een netwerk dat functioneel kan bijdragen aan de doelstellingen van de stichting
 • Je bent in staat de stichting bij voorkomende gelegenheden te vertegenwoordigen
 • Je bent bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen

Reageren?

Enthousiast geworden over deze functie of heb je vragen over de invulling ervan? Neem dan contact op met Henk van der Velde, via 06 – 22 52 21 64 of h.vandervelde@archeologie.nl. Bij interesse ontvangen we graag uiterlijk 15 september 2023 een beknopte schriftelijke motivatie en cv, waarna een oriënterend gesprek zal worden ingepland.