Image

Zoeken Contact

 Image
Karen de Vries (rechts) ontvangt de oorkonde die hoort bij de W.A. van Es-prijs uit handen van juryvoorzitter Lisette Kootker (links).

W.A. van Es-prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van €2000 en een oorkonde verbonden.
 
In 2023 staan de masterscripties centraal. De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een scriptie hebben voltooid of zullen voltooien tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023. De scriptie dient vergezeld te gaan met een aanbeveling van de scriptiebegeleider die duidelijk maakt waarom het voorgedragen onderzoek voor de prijs in aanmerking komt.
 
De uiterste inzendingsdatum is vrijdag 15 september 2023. Ten behoeve van de jurering dienen 7 exemplaren van de betreffende scriptie en een PDF vergezeld van de aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden graag contact opnemen met de juryvoorzitter dr. Lisette Kootker (Lisette.kootker@vu.nl).
 
Meer informatie over de W.A. van Es-prijs: