Image

Zoeken Contact

 Image

W.A. van Es prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van €2000 en een oorkonde verbonden.
 
In 2020 staan proefschriften centraal (PhD). De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die hun proefschrift hebben voltooid tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2020. Het proefschrift dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de promotor die duidelijk maakt waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt.
 
De uiterste inzendingsdatum is vrijdag 18 september 2020. Ten behoeve van de jurering dienen 7 exemplaren van het betreffende proefschrift en een PDF vergezeld van een aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden graag contact opnemen met de juryvoorzitter dr. Lisette Kootker (Lisette.kootker@vu.nl).
 
Door de huidige Covid-19 crisis zijn helaas de Reuvensdagen 2020 afgelast. Hoewel de commissie heeft besloten de W.A. van Es-prijs 2020 wel toe te kennen en de winnaar bekend te maken op 20 november 2020, zal de feestelijke uitreiking van de prijs pas plaatsvinden tijdens de Reuvensdagen 2021, tegelijkertijd met de W.A. van Es-prijs 2021 voor de beste scriptie over de periode 2019-2021.