Image

Zoeken Contact

 Image
Winnaars 2019: Pir Hoebe en Femke Lippok

W.A. van Es prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van €2000 en een oorkonde verbonden.
 
In 2022 staan proefschriften centraal (PhD). De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die hun proefschrift hebben voltooid tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022. Het proefschrift dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de promotor die duidelijk maakt waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt.
 
De uiterste inzendingsdatum is vrijdag 18 september 2022. Ten behoeve van de jurering dienen 7 exemplaren van het betreffende proefschrift en een PDF vergezeld van een aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden graag contact opnemen met de juryvoorzitter dr. Lisette Kootker (Lisette.kootker@vu.nl).