Image

Zoeken Contact

 Image

Jubileumboek

De fysieke Reuvensdag vindt plaats op donderdag 18 november in Almere. Alle bezoekers van deze dag krijgen een exemplaar van het boek: Tussen wetenschap en wandelgangen/Vijftig jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen. Hieronder bericht van een van de auteurs, Evert van Ginkel:

Een halve eeuw Reuvensdagen in woord en beeld: jubileumboek in zicht

Twee jaar geleden mocht ik het op de Reuvensdagen in Apeldoorn mede namens mijn co-auteurs aankondigen: het boek Tussen wetenschap en wandelgangen/Vijftig jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen, dat op het congres van 2020 in Almere zou verschijnen. Dat congres ging dus niet door, tenminste niet in fysieke zin, en omdat iedereen het erover eens was dat een fysiek boek een fysieke uitreiking verlangde, is de uitgave een jaar doorgeschoven. Op de eerste aanstaande Reuvensdag in Almere, donderdag 18 november 2021, is het er dan toch. Auteurs en uitgever Sidestone Press spannen zich in om het keurig op tijd van de persen te laten rollen.

Wat hebben we dan in handen? Een rijk geïllustreerd overzicht van een veelbewogen halve eeuw Nederlandse archeologie, vervlochten met de historie van ons jaarlijkse congres. Voor oudgedienden, veteranen en mastodonten een nostalgisch weerzien met de tijd waarin iedereen elkaar nog kende en de hoogleraar met Professor werd aangesproken, voor jongere lichtingen een verrassende of onthutsende kennismaking met een recent verleden waaraan zij geen deel hadden en dat ze alleen uit de verhalen kennen. Verhalen genoeg in dit boek, maar ook grote lijnen. Die hebben we in ieder geval geprobeerd te schetsen. Wat gebeurde er in die jaren, waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we mogelijk samen heen, en wie waren de gangmakers, de critici, de behoudenden, de vernieuwers? Natuurlijk kan zo’n boek niet volledig zijn, en de manier waarop de ontwikkeling van vak en congres worden beschreven, is onvermijdelijk gekleurd door de persoonlijke instelling, ervaring en (selectief) geheugen van de auteurs: Liesbeth Theunissen, Marie-France van Oorsouw, Ruurd Kok en ondergetekende. We zijn gelukkig bijgestaan door diverse deskundige meelezers, die ons voor al te felle kleuren en omissies hebben behoed. Voor wie verder wil graven in de soms moeilijk leesbare lagen van het vak is een uitgebreide bibliografie opgenomen. Toekomstige vorsers kunnen vooruit. We zijn buitengewoon benieuwd naar de reacties van de eerste lezers en nodigen ze van harte uit, die met ons te delen. Misschien al bij de borrel op 18 november?

Evert van Ginkel