Image

Zoeken Contact

 Image
v.l.n.r. Thomas Verhoeven, Henk van der Velde, Kirsten Leijnse, Nathalie Vossen, Anneleen Van de Water en Richard Jansen © Arno Verhoeven

Stichting Reuvens

De Stichting Reuvens is in februari 2012 opgericht om het nationaal archeologiecongres de Reuvensdagen voort te zetten. Sindsdien is de stichting gegroeid tot een vooruitstrevende organisatie die zich inzet voor de belangen van álle archeologen in Nederland.

Hierbij hanteert de stichting drie doelstellingen, namelijk:

 • de bevordering van kennisoverdracht in de archeologie;
 • het versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed;
 • een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Activiteiten

De stichting Reuvens heeft drie hoofdactiviteiten:

 • De Reuvensdagen
  Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.
 • Het Reuvensfonds
  Middels het in 2018 opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.
 • Het Groot Reuvensoverleg
  De Stichting Reuvens organiseert het Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel voor organisaties die zich deels of uitsluitend bezighouden met de Nederlandse archeologie.

Contact stichting Reuvens

E-mail: info@reuvens.nl