Image

Zoeken Contact

Tickets Reuvensdagen 2023

16 en 17 november in Hoorn
Schrijf 4 september 09:00 groot en vet in je agenda! Want dan gaat de ticketverkoop van start. De ticketshop is dan, net als afgelopen jaar, op onze website te vinden.

 Image

Nieuwe bestuursleden

Bestuurswissels vormen een noodzakelijke gebeurtenis binnen een stichting. Hoewel het jammer is om afscheid te moeten nemen van de oude garde, is het tegelijkertijd fantastisch om nieuwe bevlogen bestuursleden met frisse eigen ideeën te kunnen verwelkomen. Daarom introduceren we met veel genoegen deze twee nieuwe bestuursleden:


 Image

Anneleen Van de Water
Met een schat aan ervaring in archeologisch onderzoek en een passie voor het delen van cultureel erfgoed, verwelkomen we graag Anneleen Van de Water als nieuw bestuurslid van Stichting Reuvens!


 Image					Richard Jansen
Ontmoet Richard Jansen, een gepassioneerde archeoloog en universitair docent die met zijn diepgaande expertise zowel de mysteries van het verleden ontrafelt als studenten inspireert. Nu is hij ook het nieuwste bestuurslid van Stichting Reuvens!


Reuvensfonds

De Stichting Reuvens behartigt en ondersteunt de belangen van álle archeologen in Nederland. Middels het in 2018 opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

Tranche 2, 2023
Heb je nog een interessant en vernieuwend idee? En kan dit initiatief nog wat extra ondersteuning gebruiken? Aarzel niet en dien voor 13 september een aanvraag in voor een bijdrage uit het Reuvensfonds. De aan te vragen bijdrage varieert van €250 tot €2.000. De financiële ondersteuning vanuit het Reuvensfonds wordt mogelijk gemaakt door het eigen vermogen van de Stichting Reuvens en de opbrengsten van de Reuvensdagen. Voor verdere details, neem gerust een kijkje op onze website.


 Image

Val jij dit jaar in de prijzen?

Op de Reuvensdagen worden dit jaar weer twee -door de RCE geïnitieerde- prijzen uitgereikt: De WA van Es-prijs en de Archeologietalentprijs. Ben jij iemand of ken jij iemand die voor een van de prijzen in aanmerking komt? Zie de oproepen hieronder!


W.A. van Es-prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van €2000 en een oorkonde verbonden.

In 2023 staan de masterscripties centraal. De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een scriptie hebben voltooid of zullen voltooien tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023. De scriptie dient vergezeld te gaan met een aanbeveling van de scriptiebegeleider die duidelijk maakt waarom het voorgedragen onderzoek voor de prijs in aanmerking komt.

De criteria en verder informatie vind je hier.

Image

Karen de Vries (rechts) ontvangt de oorkonde die hoort bij de W.A. van Es-prijs uit handen van juryvoorzitter Lisette Kootker


Archeologietalentprijs

De Archeologietalentprijs zet jonge professionals (tot 32 jaar) in de schijnwerpers en biedt hen de kans hun talenten verder te ontwikkelen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Reuvensdagen in Hoorn. Dus ken of ben jij iemand die aan de criteria beantwoordt, reageer dan!

De criteria en het aanmeldformulier vind je hier.


 Image
Jesper de Raad, winnaar van de Archeologietalentprijs 2020.


Scriptieprijs Archeologie en Publiek

Vanaf dit jaar gaat de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) naast een jaarlijks symposium, afgewisseld met de Grote Archeologieprijs, de “Scriptieprijs Archeologie en Publiek” organiseren. Deze prijs is bedoeld als beloning en als aanmoediging voor het schrijven van scripties over onderwerpen die betrekking hebben op archeologisch publieksbereik, in de breedste zin. De Prijs bestaat uit een vergoeding voor een congresbezoek naar keuze binnen Europa ter stimulering van het uitdragen van het scriptie onderzoek, inclusief workshop en training door de SAP vooraf.
De prijs wordt uitgereikt tijdens het symposium over impact op 20 oktober.

Aanmelden kan door de afgeronde en beoordeelde scriptie op te sturen naar info@publieksarcheologie.nl onder vermelding van scriptieprijs 2023

Insturen kan uiterlijk t/m 20 september 2023. Scripties vanaf 2020 worden geaccepteerd voor de prijs. De uiteindelijk winnaar wordt door een jury bepaald.

Stichting Archeologie & Publiek