Image

Zoeken Contact

 Image

Reuvensdagen 2022

Wat een ouderwets gezellig feestje waren de Reuvensdagen 2022!
En als archeologen houden we natuurlijk van oud(erwets). Al viel het me op dat er dit jaar veel jonge archeologen waren. Waarbij ik een diepe buiging maak voor de twee jonge archeologen die voor een volle zaal de staatssecretaris, in de persoon van Christianne Mattijsen, vroegen hen meer perspectief te bieden om ons mooie vak uit te kunnen oefenen. Vooral het “minimumloon + 1 cent” is bij mij blijven hangen.

Dat de Reuvensdagen ook dit jaar weer een feestje waren, is te danken aan het enthousiaste team van Erfgoed Breda en de -zo mogelijk- nog enthousiastere vrijwilligers. Samen met de programmacommissie en het bestuur van de Stichting Reuvens hebben ze keihard gewerkt. Niet alleen op de Reuvensdagen zelf, maar ook de weken daaraan voorafgaand.

De komende tijd gaan we deze Reuvensdagen evalueren met de programmacommissie. We krijgen tot nu toe vooral heel veel positieve reacties met af en toe een kritische noot. Met allebei zijn we blij. Mocht jij ook nog een suggestie hebben hoe we de Reuvensdagen nog beter kunnen maken of een positieve of kritische reactie willen geven, mail dan naar info@reuvensdagen.nl.

Heb je een voorstel voor een lezing of een sessie voor de komende Reuvensdagen in Hoorn? Begin 2023 verspreiden we de oproep voor sessies via social media en deze Nieuwsbrief. Hou deze dus in de gaten!

Ik zie jullie graag in november 2023 in Hoorn

Nathalie Vossen

Bestuur Stichting Reuvens

Dagvoorzitter Reuvensdagen


Terugkijken?

De opening van 17 november in Breda terugkijken kan hier op YouTube.


Reuvensdagen 2023 – Hoorn

De oudste restanten van bewoning die tot nu toe bij archeologische opgravingen gevonden zijn, stammen uit ongeveer 1200. Maar volgens oude Friese legendes is Hoorn zelfs gesticht door Hornus, stiefzoon van koning Radboud. Kortom een plek rijk aan aan historie! Hoe de Reuvensdagen er komend jaar uit gaan zien, welke sessies er zullen zijn en wie er zullen spreken moet nog blijken. Maar één ding is zeker, aan maritieme geschiedenis zal het niet ontbreken! We zien jullie graag 16, 17 en 18 november 2023. Tot volgend jaar!

 Image