Image

Zoeken Contact

 Image

Opening namens de gaststad Almere

Dick de Jager

Welkom in Almere

 

Namens de gemeente Almere wensen wij onze collega’s van harte welkom. We hopen dat jullie op weg naar De Kunstlinie al een idee kregen van onze stad vol experimenten, bedrijvigheid en bijzondere architectuur.

Onze stad bestaat sinds 1984 maar is absoluut geen stad zonder geschiedenis ! Niet voor niets heeft de vlag van onze stad een kogge in het wapen, verwijzend naar de drukke zeevaart die hier ooit op de Zuiderzee plaatsvond. Het toeval wilde dat twee jaar na de gemeentewording ook echt een kogge in de Kruidenwijk werd gevonden. De vindplaats van de 15e-eeuwse schip wordt nu gemarkeerd door het koggepark dat samen met de omwonenden is ingericht.

Systematisch onderzoek naar prehistorische bewoning werd voor het uitgevoerd in het kader van de verlenging van de A27. In 1996 werd het onderzoek aan de vindplaats A27 / Hoge Vaart afgesloten. Hiermee was de vroege Swifterbantperiode voor het eerst op de kaart gezet.

Sinds 2001 is met Willem Jan Hogestijn volop ingezet op systematisch booronderzoek naar prehistorische vindplaatsen met als doel behoud in situ. Nu het aantal ruimtelijk ingepaste vindplaatsen ruim boven de 100 ligt, mogen we wel zeggen dat dat goed gelukt is.

Maar zulke plekken moeten natuurlijk niet braak blijven liggen.

Sinds 2009 heeft Almere een eigen programma Publieksbereik voor archeologie en Monumentenzorg. Onder andere in de vorm van leskisten, bro­chures en boekjes, TRAP routes, de webpagina van de gemeen­te, informatieve bijeenkomsten en een breed educatief aanbod voor groot en klein maar ook voor mensen met migratieachtergrond.

In samenwerking met DaF-architecten en afdeling Stedelijk Beleid hebben wij  een inspiratiedocument ontwikkeld voor het inrichten van steentijdvindplaatsen ontwikkeld. De toolbox kan gebruikt worden ter inspiratie voor inrichting, visualisatie en gebruik van de plekken. Een voorbeeld waar we trots op zijn is VINDplaats Zenit, een plek ingericht en beheerd door de bewoners zelf.

Het verhaal van de stad vertellen we ook in het Erfgoedhuis Almere. Hier is nu een tentoonstelling te zien over de Short Stirling BK716 die in 2020 in het Markermeer is geborgen.  In het Bos der Onverzettelijken is in oktober een  herdenkingsceremonie gehouden voor de omgekomen bemanningsleden. Prinses Margriet onthulde daar het beeld ‘Rise’, dat herinnert aan de vijf Britten en twee Canadezen die bij de crash in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

Recente ontwikkelingen zijn er ook in het deel van de stad dat Oosterwold genoemd wordt. Met het grootschalig boor-onderzoek zijn we nog lang niet klaar, en voorzichtig zijn er wat opgravingen. Uniek waren ook de neolitische visweren die op Stichtsekant zijn gevonden.

Veel van de bovengenoemde onderwerpen komen in de speciale Almere-sessie aan de orde. We zijn er van overtuigd dat de Programmacommissie Reuvensdagen een programma heeft samengesteld waar iedereen iets van zijn interesse kan vinden. Aan het eind van de donderdagmiddag bieden de deelnemers graag een borrel aan om op de mooie traditie  van de Reuvensdagen te proosten.

Veel plezier!

De archeologen van Almere: Mohssine Dahhan, Wouter Smith en Dick de Jager

Kom je een dag naar Almere? Of meerdere dagen? hier vind je informatie over de stad, waar je kunt overnachten, en wat er te doen is. Bekijk dan onze tips en laat je verrassen.