Image

Zoeken Contact

 Image
Foto: EARTH Integrated Archaeology

Prospectie in Almere Oosterwold: meer dan het opsporen van vindplaatsen

Jos de Moor - EARTH Integrated Archaeology

De afgelopen jaren is door EARTH op grote schaal archeologisch prospectieonderzoek uitgevoerd in Almere Oosterwold. Daarbij zijn niet alleen tientallen vindplaatsen aangetroffen, maar zijn vooral veel nieuwe gegevens en inzichten met betrekking tot holocene landschapsontwikkeling verkregen. De presentatie zal ingaan op deze nieuwe inzichten en zal de relevantie van landschappelijk onderzoek bij prospectie naar begraven landschappen illustreren.