Image

Zoeken Contact

 Image

Uit ‘t oog maar niet vergeten: de toekomst van de maritieme erfgoedzorg

Bijna nergens is de band tussen de bewoners en het water zo sterk als in Nederland. Dit heeft geresulteerd in een enorme rijkdom aan overblijfselen onderwater en bovenwater. We vinden prehistorische vindplaatsen op de Noordzee, kade- en havenwerken onderwater en op het land, maar ook scheepswrakken in de polder en Nederlands erfgoed in de verste uithoeken van de wereld. Maritiem en onderwater erfgoed – vaak erg kwetsbaar – verdient het dus om goed voor gezorgd te worden. De spelers hierin zijn het Rijk, maar ook provincie, gemeente, andere landen en bijvoorbeeld het publiek. Iedereen heeft een rol in het bestel. Die rol komt met verantwoordelijkheden. Maar wat is er nodig om die verschillende partners ook hun rol te kunnen laten spelen?

In drie lezingen met aansluitende discussies gaan we met u in dialoog over die samenwerking en wat er verder nodig is om tot een verantwoord beheer te komen.