Image

Zoeken Contact

Wie kunnen een aanvraag doen?

Aanvragers zijn werkzaam in of betrokken bij de Nederlandse archeologie (te weten bij een van de door de Stichting Reuvens benoemde pijlers: wetenschap, veld, publiek).

Wat zijn de inhoudelijke criteria?

De Stichting Reuvens beoordeelt aanvragen op hun kwaliteit, originaliteit en haalbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt is in hoeverre het voorstel bijdraagt aan een duurzame verbetering van:

 • de kwaliteit van de archeologie in Nederland
 • de positie van de Nederlandse archeologie in relatie tot andere partijen,
 • de relatie en valorisatie van archeologie met en richting publiek in brede zin.

Overige criteria, voorwaarden en voorkeuren

 • Een bijdrage kan worden gevraagd voor een grote verscheidenheid aan initiatieven/projecten, zoals publicaties, onderzoeken, congressen of open dagen.
 • Het resultaat moet controleerbaar zijn en inhoudelijk relevant.  De voorkeur gaat uit naar voorstellen die:
  • ingediend worden door twee of meer partijen,
  • middels matching ondersteund kunnen worden.
 • De Stichting Reuvens hecht belang aan de verdere integratie van de belanghebbende organisaties en partijen binnen de archeologie.
 • Alleen niet structurele initiatieven/projecten komen in aanmerking voor een bijdrage.

Er wordt geen bijdrage verleend voor:

 • aanstellingen, loonkosten, royalty’s of andere niet inhoudelijke activiteiten,
 • initiatieven/projecten die beter passen bij andere subsidie-instrumenten.

Indieningsvereisten

Richtlijnen voor de aanvraag

 • Er is geen vaststaand format voor de aanvragen.
 • De aanvraag voor een bijdrage bevat tenminste:
  • Namen, contactgegevens en achtergronden aanvragers
  • Namen en contactgegevens betrokken organisaties
  • Beoogd doel en achtergrond van het initiatief/project
  • Summiere inhoudelijke omschrijving van het initiatief/project
  • Gevraagd bedrag en financieel dekkingsplan

De aanvraag kan –liefst digitaal worden gestuurd aan:

Stichting Reuvens
T.a.v. Reuvensfonds
Binnenkadijk 372
1018 AZ Amsterdam
fonds@reuvens.nl