Image

Zoeken Contact

 Image

W.A. van Es-prijs 2021

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000,- en een oorkonde verbonden.

In 2021 staan masterscripties centraal (MA, MSc en RMA). De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een scriptie hebben voltooid tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2021. De scriptie dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de scriptiebegeleider die duidelijk maakt waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt.

De uiterste inzendingsdatum is vrijdag 17 september 2021. Ten behoeve van de jurering dienen exemplaren van de betreffende scriptie en een PDF vergezeld van de aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden graag contact opnemen met de juryvoorzitter 2021 dr. Lisette Kootker (lisette.kootker@vu.nl).

De uitreiking van de prijs vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen (18 en 19 november)