Image

Zoeken Contact

Sessievoorzitter: Wouter Roessingh & Joris Brattinga, Programmacommissie Reuvensdagen

Lezingen die niet in de mal van een specifieke sessie konden worden gegoten, maar die zeker een podium verdienen op de Reuvensdagen worden gepresenteerd tijdens deze Benen Op Tafel-sessie. De scherven van Paleis het Loo, middeleeuwse harnassen en baanbrekend kastelenonderzoek: het zit er allemaal in. Sluit de donderdag af met deze melting pot aan archeologische onderwerpen en u heeft gegarandeerd gesprekstof tijdens de borrel!

  • Hoofdpijler:
    Wetenschap
  • Tweede pijler:
    Veld
  • Werkvorm :
    Lezingen met gelegenheid tot vragen

Paleis in scherven. Calamiteitskuilen op Paleis Het Loo

Martin Schabbink, RAAP

Op de basse-cour van Paleis Het Loo heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Een aantal kuilen getuigt van catastrofes die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het betreft kuilen uit de periode 1795-1806 en een deels opgegraven kuil uit de periode 1945-1950. Al deze zogenaamde calamiteitskuilen geven een interessante inkijk in de oude inrichtingen van het paleis; kortom een paleis in scherven…

Image

Archeologisch onderzoek op de basse-cour van Paleis Het Loo. (c) RAAP


Geharnast met kennis

Peter Kalkman, Archeologie Rotterdam (BOOR)

De gepolijste pantsers waarin ridders te paard ten strijde trokken spreken niet alleen tot de verbeelding, maar zijn ook een waardevolle bron van informatie voor kunsthistorici én archeologen. Door het toepassen van de beschikbare kennis over harnassen kunnen deze vondsten in het veld en in het depot beter herkend worden. Harnasonderdelen zijn dermate geschikt voor het verkrijgen van specifieke dateringen, gegevens over handelsrelaties en veel meer. Vice versa biedt archeologie dé mogelijkheid om nieuwe voorwerpen aan het licht te brengen en het onderzoek naar deze middeleeuwse, militaire mode te bevorderen.

Image

Peter Kalkman met de steekspel helm van koning Johan II van Portugal (1455-1495) tijdens onderzoek voor het Nationaal Militair Museum, Lissabon. (c) P. Kalkman


Gelukkig hebben we de foto’s nog

Nancy de Jong-Lambregts, stadsarcheoloog Alkmaar

In de vorige eeuw werden met de beste intenties opgravingen uitgevoerd. Veel van het vondstmateriaal en de documentatie zijn door de jaren heen verspreid en zelfs zoek geraakt. Dit zorgt voor kennisverlies van wetenschappelijk belangrijke sites. Onder de grasmat liggen de antwoorden op vragen die niet meer te beantwoorden zijn met de documentatie. Zijn we toe aan archeologie van de archeologie? Deze zoektocht naar archeologische bronnen wordt toegelicht met een voorbeeld van het Alkmaarse kasteel de Middelburg.

 Image

Opgraving van kasteel de Middelburg 1942 onder leiding van Prof. Renaud, eerste persoon van rechts. (c) fotoarchief Abdij Egmond-Binnen