Image

Zoeken Contact

Benen op Tafel 2023

Sessievoorzitter: Wouter Roessingh & Joris Brattinga, Programmacommissie Reuvensdagen

Lezingen die niet in de mal van een specifieke sessie konden worden gegoten, maar die zeker een podium verdienen op de Reuvensdagen worden gepresenteerd tijdens deze Benen Op Tafel-sessie. De scherven van Paleis het Loo, middeleeuwse harnassen en baanbrekend kastelenonderzoek: het zit er allemaal in. Sluit de donderdag af met deze melting pot aan archeologische onderwerpen en u heeft gegarandeerd gesprekstof tijdens de borrel!

  • Hoofdpijler:
    Wetenschap
  • Tweede pijler:
    Veld
  • Werkvorm :
    Lezingen met gelegenheid tot vragen

Paleis in scherven. Calamiteitskuilen op Paleis Het Loo

Martin Schabbink, RAAP

Op de basse-cour van Paleis Het Loo heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Een aantal kuilen getuigt van catastrofes die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het betreft kuilen uit de periode 1795-1806 en een deels opgegraven kuil uit de periode 1945-1950. Al deze zogenaamde calamiteitskuilen geven een interessante inkijk in de oude inrichtingen van het paleis; kortom een paleis in scherven…

Image

Archeologisch onderzoek op de basse-cour van Paleis Het Loo. (c) RAAP


Geharnast met kennis

Peter Kalkman, Archeologie Rotterdam (BOOR)

De gepolijste pantsers waarin ridders te paard ten strijde trokken spreken niet alleen tot de verbeelding, maar zijn ook een waardevolle bron van informatie voor kunsthistorici én archeologen. Door het toepassen van de beschikbare kennis over harnassen kunnen deze vondsten in het veld en in het depot beter herkend worden. Harnasonderdelen zijn dermate geschikt voor het verkrijgen van specifieke dateringen, gegevens over handelsrelaties en veel meer. Vice versa biedt archeologie dé mogelijkheid om nieuwe voorwerpen aan het licht te brengen en het onderzoek naar deze middeleeuwse, militaire mode te bevorderen.

Image

Peter Kalkman met de steekspel helm van koning Johan II van Portugal (1455-1495) tijdens onderzoek voor het Nationaal Militair Museum, Lissabon. (c) P. Kalkman


The Game of Thrones. Macht, geld en aanzien met de zegen van de paus. Achtergronden bij de totstandkoming van Rolgebouw en Ridderzaal

Nancy de Jong-Lambregts, stadsarcheoloog Alkmaar & Rob Gruben, BAAC

Tijdens deze lezing komt de kastelenpolitiek van de Hollandse graven Willem II (1227-1256) en Floris V (1254-1296) aan bod. Daarbij wordt ingegaan op de symbolische betekenis van deze politiek, mede op basis van nieuw historisch, archeologisch, bouwhistorisch en geofysisch onderzoek.

Image

xxx. (c) xxx