Image

Zoeken Contact

Uit de luiers - conflictarcheologie 2.0

Sessievoorzitter: Wilko van Zijverden, Saxion

In 2002 werd het archeologisch onderzoek naar de V1-stellingen in Lettele gepubliceerd. Algemeen wordt deze publicatie gezien als het startpunt van conflictarcheologisch onderzoek in Nederland. Sinds die tijd heeft conflictarcheologie zich ontwikkeld tot een volwassen discipline binnen het archeologisch werkveld en de wetenschap. Bij de opleidingen van Saxion en het GIA is in het curriculum een plaats ingeruimd voor dit thema. In steeds meer beleids-en adviesdocumenten vormt conflicterfgoed een vast onderdeel. Ook onder burgers bestaat veel belangstelling voor deze tak van sport. Dit is zichtbaar in een groeiend aantal projecten dat wordt geïnitieerd door burgers en/of wordt uitgevoerd met burgers. In deze sessie staat burgerparticipatie dan ook centraal. Dat klinkt mooi maar heeft de nodige voeten in de aarde. Aan de hand van drie projecten worden successen getoond en knelpunten benoemd.

  • Hoofdpijler:
    Veld
  • Tweede pijler:
    Wetenschap
  • Werkvorm :
    Lezingen met gelegenheid tot vragen

Image

Achterlicht van een fiets. (c) Floris Jan Bruggink


Een interactieve WOII-kaart van de provincie Drenthe

Theo ten Anscher, RAAP

De interactieve WOII-kaart voor de provincie Drenthe is klaar, maar wat gaan we doen met het resultaat? In deze lezing wordt de kaart gepresenteerd en ingegaan op de manier waarop de archeologische waarden in kaart zijn gebracht. Welke informatie levert dit op en hoe vertaal je dit naar beleid? Maar vooral, hoe kan deze kaart worden gebruikt ter inspiratie?


MASt 8/VI, onderzoek naar een vergeten munitiedepot in Loon op Zand

Paul Faes, Zelfstandig onderzoeker & Stefan Molenaar, gemeente ‘s-Hertogenbosch

De Munitions Ausgabe Stelle in Loon op Zand was een 75 ha groot munitiedepot van de Luftwaffe. Op Dolle Dinsdag brachten de Duitsers het tot ontploffing om te voorkomen dat het in geallieerde handen zou vallen. Bijna 80 jaar later liggen de restanten van dit complex verstopt in de bossen. Door een combinatie van historisch, archeologisch en digitaal onderzoek wordt samen met omwonenden geprobeerd het depot te reconstrueren. Dit is hard nodig want het gebied dreigt haar waardevolle inhoud snel te verliezen.

Image

Reconstructie munitiedepot Loon op Zand. (c) Paul Faes


Catastrofe op het Hoge Zand, de opgraving van het onderduikhol van Jits van Straten

Wilko van Zijverden, Saxion

Jits van Straten dook als 5-jarig jongetje met zijn vader onder en bracht tussen februari en december 1944 door in een hol onder de grond. Vanaf begin jaren ’90 is Jits op zoek geweest naar deze plek in de bossen bij Epe. In 2021 werd dit hol opgespoord door Daan Postma en in 2022 opgegraven o.l.v. Tobias van Essen, beiden studenten Archeologie van Saxion. Het onderzoek en de uitwerking werd uitgevoerd door studenten van Saxion van diverse opleidingen in samenwerking met GLK en AWN18.

Image

Jits van Straten op driejarige leeftijd. (c) Jits van Straten