Image

Zoeken Contact

Omgaan met dijkversterkingen in de praktijk

Sessievoorzitter: Jacob Knegtel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waterschappers, ontwerpers en aannemers/bouwers gaan met archeologen in gesprek.
Als mensen met kennis van gebouwd erfgoed, archeologie en het cultuurhistorisch landschap in een vroeg stadium betrokken worden biedt dat meerdere voordelen. Immers kennis over het verleden en over hoe de mens omging met waterveiligheid in relatie tot bodem en het water levert gegevens op die ook voor het waterschap en de dijkversterkers (aannemers en ingenieursbureaus) zeer zinvol zijn. En hoe eerder deskundigen betrokken worden hoe beter er al vanaf het begin rekening gehouden kan worden met erfgoed en archeologie (kosten en tijd besparend en inspirerend en ontwerpsturend).

 • Hoofdpijler:
  Veld
 • Tweede pijler:
  Wetenschap
 • Werkvorm :
  Korte lezingen/pitches met paneldiscussie

Introductie sessie

Jacob Knegtel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Dijkversterking aan de Maas bij Well en het nut van cultuurhistorie en archeologie

Ineke de Jongh, Arcadis

Reactie aan de hand van vragen:

 • gemeente Bergen aan de Maas: Eric Kuiper
 • Waterschap Limburg: Wout de Fijter

Dijkversterking Meanderende Maas en archeologisch onderzoek

Reinier Ellenkamp, RAAP

Reactie aan de hand van vragen:

 • gemeente West-Maas en Waal (Gelderland): René Isarin
 • provincie Noord-Brabant: Martin Meffert
 • waterschap Aa en Maas: Bert Flach, omgevingsmanager

Dijkversterking Markermeerdijken (Hoorn-Amsterdam)

Jan Willem Oudhof, Buro de Brug

Reactie aan de hand van vragen:

 • Alliantie Markermeerdijken: Herman van den Brink, omgevingsmanager

De Nieuwe Hollandse waterlinie in de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Alette van den Hazelkamp, Vestigia

Reactie aan de hand van vragen:

 • Waterschap Rivierenland: Graaf Reinald Alliantie

Dijkversterking Hagestein-Opheusden en Wolferen-Sprok

Eric Norde, RAAP

Reactie aan de hand van vragen:

 • Combinatie De Betuwse Waard: Paul Rooswinkel, omgevingsmanager
 • Regioarcheoloog Rivierengebied: Huib Jan van Oord