Image

Zoeken Contact

#Klimaatcrisis: Don’t look up – of Is archeologie (nog) relevant?

Sessievoorzitter: Roos van Oosten, Universiteit Leiden

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd en toch heerst er te vaak klimaatstilte. In deze sessie bediscussiëren we hoe archeologie bij kan dragen aan een meer ‘sustainable’ samenleving, maar ook hoe de rol van de archeologie en de archeologische praktijk kan worden ingevuld in een radicaal veranderende wereld. Na een inleiding en twee presentaties denkt het panel samen met de zaal hierover na. Een ander thema dat aan bod komt is de vraag of in het licht van de klimaatverandering ons archeologisch bestel dat gestoeld is op ‘behoud in situ’ en ‘de verstoorder betaalt’ nog houdbaar is. We doen dit door middel van prikkelende stellingen.

  • Hoofdpijler:
    Veld
  • Tweede pijler:
    Wetenschap
  • Werkvorm :
    Korte lezingen/pitches met panel- zaaldiscussie

Image

21 juni is ShowYourStripes dag. Faculteit der Archeologie hees in 2023 voor het eerst de vlag met de klimaatstrepen van Nederland, met als begeleidende tekst: het verleden ligt vast, maar de toekomst kunnen we nog veranderen. (c) Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie


Introductie

Roos van Oosten, Universiteit Leiden

Image

Vondsten zoals deze aanstekers uit de Maas kunnen ons iets vertellen over afvalstromen en de relatie van onze maatschappij met plastic. (c) Dwayne Beckers


Prehistorische archeologie: een essentieel ingrediënt voor accurate klimaatmodellen

Gerrit Dusseldorp, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, & Palaeo-Research Institute, University of Johannesburg

De archeologie heeft een praktische taak in de klimaatcrisis: om de impact van de uitstoot van fossiele brandstoffen in te schatten is historische data over de ecologie en het klimaat van groot belang. Omdat de mens al millennia grootschalig de omgeving verandert is de aanleiding voor een project om land-use data aan te leveren die als input voor IPCC-modellen kan fungeren. Zo speelt prehistorische archeologie een belangrijke rol in de vormgeving van klimaatbeleid.


Archaeology in Gear: Building Practical Engagement with Sustainability Initiatives

Everest Gromoll, The Ocean Cleanup

Archaeologists are learning to produce insights of great relevance to global sustainability efforts, but initiating practical engagement will be a co-creative process that will require us to explore what it means to simultaneously inhabit two communities – to exist as both archaeologists and sustainability specialists. Actively establishing strong pipelines between these communities will be key in learning to position ourselves and our work in order to negotiate a seat at the table.


Paneldiscussie

Moderator paneldiscussie: Renée Magendans

Panellid: Emma de Boo van Uijen
Panellid: Boudewijn Goudswaard
Panellid: Marjolein Kerkhof
Panellid: Riemer Knoop