Image

Zoeken Contact

 Image
©BAAC

Reuvenslaboratorium

Specialistisch onderzoek naar archeologische vondsten en artefacten

Sessievoorzitter:
BAP, SAMPL en RCE

  • Hoofdpijler:
    Wetenschap
  • tweede pijler:
    Veld
  • Werkvorm :
    Open laboratorium en inloopspreekuur

Leg je vondsten en artefacten uit lopend onderzoek en opgravingen voor aan de specialisten van SAMPL, BAP en RCE. Je kunt non-destructieve chemische analyses (XRF) laten uitvoeren op anorganisch materiaal. Win advies in en stel je vragen. Er zijn specialisten voor: dierlijk en menselijk bot, pollen, houten artefacten, slakmateriaal, glas, vuursteen, natuursteen, bouwmateriaal, gebruikssporen-analyse, aardewerk (prehistorie, Romeins, middeleeuwen en nieuwe tijd), steengoed en metaal. Bekijk botanische macroresten onder de microscoop en laat bouwhout waarderen voor 14C-onderzoek en dendrochronologie. Aan de stamtafel is er aandacht voor onderzoek naar voedsel. Wat heb je nodig om onderzoek te doen naar voedselbereiding en consumptie? Hoe verbinden we dit thema met de archeologie, het historisch en experimenteel onderzoek en de kennis uit de samenleving? Een tijdschema met de aanwezige specialisten volgt.

Image

©BAAC, Specialistisch onderzoek naar archeologische vondsten en artefacten


Beste lezer,

Ter info, in overleg met Marlous Craane is het Reuvenslaboratorium op donderdag en vrijdag van 13.45 tot 16.45 uur. Dit omvat sessie 2 en 3 met de koffiepauze, maar er is waarschijnlijk al bemanning vanaf de lunch. Belangrijk, de contactgegevens van de contactpersoon Petra enkel voor intern gebruik en niet voor op een website of programmaboekje.

Op vrijdagmiddag is er ook de gelegenheid om voor het bredere publiek uit Breda om vondsten te laten zien. Gezien de beperkte ruimte in de tekst en omdat in eerste instantie deze tekst voor de professionals is bedoeld, wordt geen melding gedaan van deze optie. Hiervoor willen we andere kanalen, media, kranten e.d. benaderen. Ook kan in het tijdsschema deze informatie worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Petra Doeve  Image (BAP) p.doeve@baac.nl
Marian Melkert (SAMPL) marianmelkert@gmail.com
Carola Nooijen  Image (SAMPL) croolie@hotmail.com