Image

Zoeken Contact

 Image
© NPO

Het verhaal van Nederland

Keuzes, kritiek en perspectief

Sessievoorzitter:
Vera Bos Image (Museum Educator)

 • Hoofdpijler:
  Publiek
 • Tweede pijler:
 • Werkvorm :
  Korte lezingen/ pitches met zaaldiscussie 

Begin 2022 was de NPO-serie ‘Het Verhaal van Nederland’ met 2 miljoen kijkers per aflevering een waar kijkcijfercanon. Ongekende aantallen voor een serie over de geschiedenis van ons land, met daarin een belangrijke rol voor archeologie. Kan zoveel aandacht enkel toegejuicht worden of zijn er ook kanttekeningen? Vanuit de archeologische wereld was er kritiek op de inhoud en bepaalde keuzes over welk verhaal wordt verteld. Er zijn opmerkingen te plaatsen bij de praktische invulling van scenario’s, details in kleding, uiterlijk en enscenering. Kunnen we leren van deze aanpak? Hoe vertalen we ons werk zelf naar een publiek, hoe goed kennen we dat publiek? Werken we niet vaak voor een al geïnteresseerde doelgroep? In deze sessie bieden drie bijdragen een ingang op ‘Hvvnl’, daarbij wordt vooral de eerste aflevering belicht. Aan bod komen specifieke keuzes over de inhoud en vorm, het perspectief van de makers en, niet onbelangrijk, de impact en het beeld dat deze productie achterlaat. 

Image

© NPO, Jager-Verzamelaars


Kiezen of delen. 300.000 jaar prehistorie in 50 minuten (en wat daarvan blijft hangen)

De eerste aflevering van ‘Het Verhaal van Nederland’ gaat over de prehistorie, in het bijzonder jagers en boeren. Er wordt een periode belicht van 3000 jaar, begin en eind van het neolithicum. Dat betekent dat er ook veel niet te zien is. Hoe wordt een keuze gemaakt en wat zijn de tekortkomingen? Voor het RMO was ik betrokken bij aflevering 1. Hier belicht ik de achtergronden bij een aantal keuzes, inspiratiebronnen voor verhaal en beeld en tevens wat er zoal bij het brede publiek blijft hangen.

– – – – – – – –

 Image

Luc Amkreutz  Image
(Rijksmuseum van oudheden)


Visueel verleden: ervaringen uit het veld

Televisie- en film hebben grote impact en zijn beeldbepalend. Om het verleden te visualiseren moeten we keuzes maken, leemtes invullen en details verloren laten gaan. Anders dan bij televisie krijgen we in het preHistorisch dorp hier direct terugkoppeling op van onze bezoekers. Ik ga in deze bijdrage in op de keuzes die we maken en de reacties van ons publiek daarop. Ook deel ik reacties die we hebben gekregen op Hvvnl, de lancering van de Oudste Jurk, de serie Vikings en de film Redbad. 

– – – – – – – –

 Image
Yvonne Lammers-Keijsers Image
(preHistorisch Dorp Eindhoven)

Geschiedenis op televisie: een goed verhaal?

Van wie is geschiedenis? Voor wie is geschiedenis? De laatste jaren is er een levendige discussie ontstaan over meerstemmigheid in het vertellen van geschiedenis. In hoeverre zijn geschiedenismakers zich bewust van hun eigen standplaatsgebondenheid? Kijken ze verder dan nationale kaders? En hoe vertaalt zich dat in een geschiedenisserie voor televisie?

– – – – – – – –

 Image
Hasan Evrengün Image
(NTR)

Deelnemers Panel

Maarten deed onderzoek voor en schreef alle scrips van het verhaal van Nederland. Hij is een gevierd scenarioschrijver, dramaturg en regisseur. Op allerlei mogelijke manieren houdt Maarten zich bezig met ‘drama’: het bedenken van nieuwe formats voor televisie of internet, het schrijven of redigeren van scripts voor film en theater, het analyseren en coachen van andermans werk. Als schrijver, maar ook als regisseur wil hij indringende verhalen vertellen over mensen.

 Image

Maarten van der Duin Image
(WildWords)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Jaap maakt historische publieksevenementen en voorstellingen voor musea, gemeentes en provincies. Voor Hvvnl was hij reenactment adviseur. Daarnaast was Jaap betrokken bij een aantal internationale historische documentaires voor National Geographic en Smithsonian Channel en Artdirector voor de Film Redbad.

Image

© NPO

Jaap Hogendoorn Image
(Springlevend Verleden)