Image

Zoeken Contact

 Image
©erfgoed Breda

Werken aan de vesting Breda

Gaststadsessie

Sessievoorzitter:
Erik Peters (Gemeente Breda)

 • Hoofdpijler:
  Wetenschap
 • Tweede pijler:
  Publiek
 • Werkvorm :
  Lezingen met gelegenheid tot vragen

Overzicht geven van (recente) onderzoeken aan de vestingwerken van Breda en de samenwerking met verschillende partijen om archeologie aan het publiek te laten zien: relatie met o.a. toerisme, stedenbouw, museum, educatie.

Image

©erfgoed Breda


De Zuiderwaterlinie en Breda

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland. Veel van deze linie is nog zichtbaar in het landschap, andere delen zijn nog slecht als archeologische relicten aanwezig.

De focus in het programma van de Zuiderwaterlinie ligt sterk op de toeristische recreatieve kansen van het zichtbare erfgoed, maar ook de resultaten van archeologische onderzoeken bieden in de stelling Breda-Geertruidenberg kansen om de Zuiderwaterlinie te verrijken.

– – – – – – – –

 Image

Marc Berends Image
(Gemeente Breda)


Over struikelkuilen en grafkuilen – sporen van vestingwerken in het noordoosten van Breda

De afgelopen jaren zijn delen van de 17de – 18de eeuwse vestingwerken in het noordoosten van Breda archeologisch onderzocht. Hierbij werd een deel van het Zuiderfrontier, de zgn Linie van de Vucht opgegraven, waar een reeks van honderden struikelkuilen werd aangetroffen. Op lunet Coehoorn bleek een begraafplaats te hebben gelegen, waar soldaten vanuit het militair hospitaal werden begraven.

Image

© Erfgoed Breda, Archimedesstraat

– – – – – – – –

Image

© Erfgoed Breda, Lina en Joeske

Lina de Jonge Image
Joeske Nollen Image
(Gemeente Breda)


Nieuwe Mark: Nieuw water langs een oude loop

Vanaf 2022-2028 wordt in Breda het project Nieuwe Mark gerealiseerd. Hierbij wordt water verder teruggebracht in de stad. Er wordt met de aanleg van het water een doorsnede gemaakt, waarbij de middeleeuwse stadsmuur en de verschillende fases van de vesting Breda aangesneden worden. De stand van zaken, wat gaan we nog meer tegenkomen? Hoe komt dit terug in de bovengrondse verbeelding?

Image

© SIB Breda, verbeelding nieuwe brug

– – – – – – – –

Image

© Erfgoed Breda, Erik en scholieren

Erik Peters
(Gemeente Breda)


De Nassaus van Breda en hun invloed op de vesting

In het voorjaar van 2023 opent Stedelijk Museum Breda een nieuwe permanente tentoonstelling over de familie (Oranje)Nassau die tot 1567 Breda als hun thuis zag. Ze hadden hun invloed op de vesting: Van 1531 tot 1547 werd Breda door hen omgebouwd tot moderne vestingstad door de aanleg van de omwalling en stadspoorten. Het verhaal is opgebouwd vanuit een combinatie van objecten uit de eigen collectie met archeologische vondsten en informatie uit het Stadsarchief in een ontwerp van Opera Amsterdam.

– – – – – – – –

 Image

Monique Rakhorst   Image
(Stedelijk Museum Breda)


Van oude gebouwen, dingen die voorbijgaan

Het Chassétheater, dit jaar tijdens de Reuvensdagen een archeologische hotspot, is op historische gronden gebouwd. In 1993 werden hier en rond de naast gelegen Kloosterkazerne (nu Holland Casino) de resten gevonden van het middeleeuwse klooster St. Catharinadal en een aanzienlijk deel van een militair barakkencomplex uit de 17de eeuw. Dit complex verdween rond 1682 onder een uitbreiding van de vestingwerken. Na de ontmanteling van de vesting werden hier uitgebreide exercitieterreinen aangelegd.

Image

© Erfgoed Breda, De vondst van militaire barakken uit de periode 1640-1682 voorafgaand aan de bouw van het Chassétheater

– – – – – – – –

Image

© Erfgoed Breda

Hans de Kievith Image
(Gemeente Breda)