Image

Zoeken Contact

Archeologie bij de Tijd: een update

Het Nederlandse archeologiebestel komt op onderdelen tekort en moet meer bij de tijd worden gebracht. Dat stelt de Raad voor Cultuur in haar adviesrapport van februari 2022. Na een consultatieronde met het werkveld, stuurde de Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, haar beleidsreactie op dit advies naar de Tweede Kamer. Ze deed hierin diverse toezeggingen, die momenteel worden uitgewerkt en uitgevoerd. We zijn inmiddels een jaar verder: een mooi moment voor een update!

Image

Nadenken om Archeologie bij de Tijd te krijgen. (c) RCE