Image

Zoeken Contact

 Image

Randprogramma Reuvensdagen 2023

De Reuvensdagen bestaan niet alleen uit inhoudelijke presentaties van de vele sprekers. Dit jaar bieden we in het Artiestencafé ook een divers randprogramma aan.

Opties zijn:

  • Boekenruiltafel
  • Kunst op de Reuvensdagen
  • Verkenning naar de positie van Bachelor en Master actoren binnen het Kwaliteitszorgsysteem
  • ArbitrArch
  • De Reis van Admiraal Bossu, 1573 de Slag op de Zuiderzee

Boekenruiltafel

donderdag en vrijdag, doorlopend, foyer

De boekenruiltafel is ook dit jaar weer van de partij. Heb je nog een boek over of dubbel? Voor je archeologische en/of historische boek(en) is er plek op de Reuvensdagen. Breng ze mee en leg ze op de boekenruiltafel. Uiteraard kun je daar ook jouw collectie aanvullen met een gevonden boekenpareltje.

Mis de boekenruiltafel niet en sla je slag!


Kunst op de Reuvensdagen

donderdag en vrijdag, doorlopend, bovenfoyer

Tijdens de Reuvensdagen kun je je in de bovenfoyer van Schouwburg Het Park, tevens CGA-lounge, vergapen aan kunst die geïnspireerd is door archeologische thema’s. Er wordt zowel ruimtelijk als plat werk getoond.
Neem de trap naar boven en laat je verrassen door wat er in die mooie, lichte ambiance te zien is. De bar aldaar is tijdens de pauzes geopend!


Verkenning naar de positie van Bachelor en Master actoren binnen het Kwaliteitszorgsysteem

donderdag 16 november & vrijdag 17 november, 12:45 uur, Artiestencafé

In 2022 heeft SIKB drie rondetafelgesprekken georganiseerd met als aanleiding de ervaren knelpunten met betrekking tot de positie van de Bachelor in de KNA. Uit de drie rondetafelgesprekken blijkt dat een diploma als uitdrukking van vakbekwaamheid belangrijk is, maar dat ontwikkelde competenties net zo belangrijk -kunnen- zijn in de uitvoering. Het mogelijk maken van doorgroei voor de Bachelor en/of zij-instroom voor de Master op basis van vakbekwaamheid en competenties -vraagt waarschijnlijk om een nieuwe of andere benadering.

Om de knelpunten, mogelijkheden en het draagvlak met betrekking tot de positie van de Bachelor en Master verder in beeld te brengen heeft Anneleen Van de Water van Het Archeologie Bureau in opdracht van SIKB-CCvD Archeologie een kwalitatieve verkenning uitgevoerd door middel van interviews met een aantal ervaringsdeskundigen en belanghebbenden.

Tijdens de lunchpauze van de eerste Reuvensdag zal Anneleen geïnteresseerden informeren over haar eerste bevindingen om vervolgens aan de hand van een aantal stellingen het gesprek aan te gaan. Eenieders feedback is in deze verkenning belangrijk.


ArbitrArch

donderdag 16 november, 15:00 uur, Artiestencafé

Hoe ArbitrArch vakkundig en snel conflicten in de AMZ (en ander erfgoedvelden) kan oplossen.

De Stichting ArbitrArch werd in 2017 opgericht om een eerlijke, snelle en goedkope oplossing te mogelijk te maken bij geschillen binnen het werkveld archeologie in Nederland. Tegenwoordig kan men bij de stichting ook terecht voor kwesties rond andere erfgoedmonumenten, zoals kerkgebouwen.

Jaap Kool, jurist, archeoloog en oprichter van ArbitrArch, en Tom Hazenberg, archeoloog en bestuurslid, beantwoorden donderdagmiddag vragen over het raadgevend advies in de Archeologische Monumentenzorg, over de werking van arbitrage en raadgevend advies en over de eerste casussen van ArbritrArch.

Projectonwikkelaars, archeologische uitvoerders en amateur-archeologen krijgen geregeld te maken met geschillen met het bevoegd gezag of andere belanghebbenden. Wie is verantwoordelijk voor de uitwerking van een opgraving bij een onwillige ontwikkelaar? Wordt in een PvE voldoende ruimte geboden voor specialistisch onderzoek? Of zijn de eisen van de bevoegde overheid wel redelijk ten opzichte van de gegevens uit het vooronderzoek? Het is belangrijk zulke geschillen snel op te lossen, voordat er een langdurig traject ontstaat. Ook komt u liever niet bij de rechter terecht. Arbitrage, een bindend advies of een raadgevend advies bieden dan een mogelijke oplossing.


De Reis van Admiraal Bossu, 1573 de Slag op de Zuiderzee

donderdag 16 november, 13:45 en 15:30 en vrijdag 17 november, 11:30 en 13:45, Artiestencafè

In de korte documentaire ‘De Reis van Bossu’ volgen we een groep onderwaterarcheologen van de RCE die op zoek gaan naar resten van de Slag op de Zuiderzee (1573). Daarbij volgen zij de reis van de Spaanse admiraal en stadhouder Bossu. Ze beginnen in Amsterdam, in ’t IJ, waar onderzoek wordt gedaan naar een scheepsblokkade. Die is hier in 1572-73 door de Geuzen aangelegd om de Spaanse vloot tegen te houden. Liggen de resten ervan nog in het slib van ’t IJ verborgen? Vervolgens vaart het onderzoeksschip De Triton het Markermeer op, admiraal Bossu achterna. Voor de kust van Hoorn worden enkele veelbelovende scheepswrakken geïnspecteerd. Zijn deze gezonken tijdens de beroemde slag? Het verhaal eindigt in de stad Hoorn, op de plek waar de reis van de Spaanse admiraal ten einde komt in de cel waar hij drie jaar gevangen wordt gehouden. Niet alleen laat de film de reis van Bossu zien, maar biedt tevens inzicht in de methodiek van het archeologisch onderwateronderzoek.

De documentaire is gemaakt door Yuri van Koeveringe van TGVideo. Klik op onderstaande foto om de trailer te bekijken.

 Image